Ekensbergsskolan. Foto: Linda Gren

Här ska skola byggas – på giftig mark

Staden ska bygga en ny skola i Ekensberg. Problemet är bara att marken man vill bygga på är giftig.

  • Publicerad 14:44, 7 feb 2018

Ekensbergsskolan ska få ett nytt, större skolhus som ska placeras nere vid vattnet. Tillfälliga paviljonger är redan på plats och nästa vecka börjar man riva den gamla skolbyggnaden. Stora skolhuset intill sparas och renoveras.  

Stor hälsorisk

Problemet är bara att området är kraftigt förorenat eftersom det har bedrivits båtvarv på platsen i nära hundra år. Verksamheten pågick ända fram till 1970-talet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

2007 togs prover på delar av marken av Stockholm stad, de visade på bland annat höga halter av tungmetaller. Och vid en inventering av marken 2006, som gjordes av länsstyrelsen, kom man fram till att platsen där skolan nu ska byggas har riskklass 2 – alltså kan vara så pass förorenad att det innebär stor risk för miljön och människors hälsa.

– Vi har gjort en bedömning utifrån vilken verksamhet som bedrivits på platsen tidigare, i det här fallet varvsindustri. Ska man bygga en skola på platsen krävs att man är extra noga med att uppfylla kraven, eftersom barn är känsligare än vuxna, säger Erik Blomqvist, samordnare på länsstyrelsen för förorenad mark.

Sisab ska ta prover

Sisab är medveten om riskerna och kommer därför att göra en grundlig undersökning av marken.

– Vi kommer att ta det säkra före det osäkra och gräva oss ner en bra bit för att ta prover. Efter det vet vi vilka åtgärder som krävs, säger Thomas Bergsell, pressekreterare på Sisab.

Planen är att börja bygga det nya skolhuset i februari nästa år och när allt är klart ska skolan ha plats för cirka 300 elever, drygt 100 fler än idag, med årskurs F-6. Verksamheten kan fortsätta i befintliga lokaler till dess att den nya byggnaden står klar.

Ärendet kommer upp i utbildningsnämnden efter sommaren, som ett genomförandebeslut. En ansökan om bygglov kommer att skickas in och i samband med det kommer markprover att tas.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tidig skiss av den nya skolan. Foto: Sisab