Här ska misstänkt coronasmittade i Tyresö tas emot

Vården i Tyresö planerar för fler fall av misstänkt coronasmittade. Tyresö husläkarmottagning är den enda mottagning som då kommer att ta emot personer med symptom.

  • Publicerad 11:24, 27 mar 2020

Artikeln uppdaterad  för att göra det tydligt att detta är en plan ifall fallen ökar

Region Stockholm har gett alla vårdcentraler och husläkarmottagningar i uppgift att utse så kallade infektionsnoder i olika områden, berättar Lena Andersson som är biträdande verksamhetschef vid Tyresö husläkarmottagning.

I Tyresö finns fem vårdcentraler eller husläkarmottagningar.

– Vi har tittat på hur alla lokalerna är utformade för att se vilken eller vilka av oss som kan ta emot misstänkt smittade patienter om det kommer en stor ökning av patienter, säger hon.

Valet föll på Tyresö husläkarmottagning som ligger på Björkbacksvägen, ett par hus från brandstationen.

– Vi är den enda mottagning i Tyresö som har en fysisk del i byggnaden där vi på ett säkert sätt kan separera misstänkt smittade från andra.

Här på Björkbacksvägen 10 ligger Tyresö husläkarmottagning. Brandstationen syns nära rondellen. Foto: Google Maps

Ingång utifrån

Lokalerna har ingång utifrån och har plats för fyra liggande patienter i en behandlingshall. Det finns också tre separata undersökningsrum.

– Vi tar redan i dag emot i full skyddsutrustning i den sidoentrén. Vi ser hur behovet bara ökar och vi planerar för en markant ökning.

Vi tar redan i dag emot i full skyddsutrustning

Om Region Stockholm ger klartecken sjösätts planen att göra Tyresö husläkarmottagning till infektionsnod.

– Hittills är antalet insjuknande så pass lågt i Tyresö att respektive mottagning klarar av att ta hand om sina patienter, säger Lena Andersson.

Ringa sin vårdcentral

Om planen blir verklighet ska Tyresöborna fortsätta att ringa sina respektive vårdcentraler.

– Om den vårdcentralen bedömer att en fysisk undersökning är nödvändig ska den då ske här på Tyresö husläkarmottagning. Vårdcentralen kommer då att kontakta oss och vi ringa patienten, säger Lena Andersson.

Vid husläkarmottagningen kommer sedan patienten att undersökas och kan bland annat då få dropp eller inhalera läkemedel.

– Bedömer vi då att patienterna behöver mer vård än vad vi kan ge, kan beslut tas om slutenvård.

Delar med sig av material

De fem mottagningarna i Tyresö kommer att samarbeta sig igenom coronapandemin.

– Vi har fått i uppdrag av regionen att oavsett huvudman jobba mot målet att hjälpa Tyresös befolkning, till exempel genom att hjälpa varandra med skyddsmaterial och personal om det behövs, säger Lena Andersson.