Här ska Järfällas nya stadsdel växa fram

Saab stannar kvar i kommunen och satsar på nytt kontor. Utvecklingen innebär stora möjligheter till ytterligare exploatering av den yta som idag upptas av parkeringar och Saabs gamla kontor.

  • Publicerad 14:41, 5 sep 2018

Under måndagens kommunstyrelse tecknades ett nytt ramavtal mellan kommunen och Saab.

Avtalet ska säkerställa att det blir en vidare exploatering av den helt nya stadsdelen Bällstadalen.

Idag består området av Saabs mark där de har sitt nuvarande kontor, med cirka 1900 anställda.

Tanken är att Saab ska bygga nytt kontor som kommer frigöra yta, vilken de ska sälja för ytterligare exploatering.

Det kommer innebära att området vidareutvecklas så att det blir en stadsdel med kontor, preliminärt cirka 2 000 nya bostäder, hotell och lokaler.

Claes Thunblad (S) är kommunstyrelsens ordförande och menar att avtalet är stort för Järfälla.

– Det betyder att Saab stannar kvar, vilket är viktigt för oss. Det kommer också läka ihop en stor del av Jakobsberg som tidigare känts långt bort från centrum, fast det egentligen är väldigt nära, säger han.

Den nya stadsdelen ligger i nära anslutning till centrala Jakobsberg och ska knytas samman med Söderdalen genom nya gång- och cykelförbindelser över Bällstaån.

Man räknar med att utvecklingen av området kommer ta mellan tio och femton år, och först på tur står alltså Saabs nya kontorslokaler.