Atusa Rezai, Folkets Husby, Faisal Muse, Folkets Husby, Are Karim, Rädda Barnen och Nader Attiyah, ABF Stockholm, är alla med och startar upp det nya Husbyrådet. Foto: Emma Ström

Här ska invånarna få forma framtidens Husby

Röster från Husby ska få höras och få inflytande på riktigt. Det är tanken bakom nya Husbyrådet som ska föra fram idéer kring att förbättra området.

  • Publicerad 11:16, 15 feb 2021

Folkets Husby har sedan uppstarten 2016 fört en tät dialog med boende, lokala föreningar, stadsdelen och regionen, för att se vilka behov som finns i området.

Arbetet har landat i slutsatsen om att medborgarinflytandet måste stärkas. Det finns ett uttryckt behov av mer folkbildning och fler forum för påverkan. Samtidigt finns det en vilja hos människor att hitta nya sätt att engagera sig på.

Därför bildas nu Husbyrådet, en satsning Folkets Husby tillsammans med Rädda Barnen och ABF Stockholm.

– Husbybor är generellt väldigt engagerade och det finns en enorm historia av kollektiva krafter här. Det är viktigt att förvalta det, lyssna in de frågor och idéer som medborgarna har och se till att de faktiskt blir hörda, säger Faisal Muse, processledare på Folkets Husby.

Alla Husbybor får delta

Rådet kommer bestå av elva Husbybor från 16 år och uppåt. De ska vara en länk mellan Husbybor och beslutsfattare, engagera sig i politiska beslut som rör Husby, skriva yttranden och göra lokala undersökningar och omröstningar.

– Syftet är att undersöka vad folk här tycker om politiska förslag kring Husby, samverka med andra lokala initiativ, samt gemensamt föra fram idéer för ett bättre Husby, säger Atusa Rezai, processledare på Folkets Husby.

Nu i februari bjuds grannar och föreningar in för att ge sina tankar om hur allt bör organiseras i detalj. Sammanlagt kommer åtta dialogmöten hållas. De första träffarna ska fokusera på idén och tanken bakom rådet, de sista ska summera och konkretisera det man kommit fram till – för att sedan kunna starta upp allt på riktigt.

Alla Husbybor är välkomna att anmäla sig för att delta på mötena, som sker digitalt eller om max åtta personer på plats i Folkets Husby.

– Tanken är att det sedan ska finnas så bred representation av Husbybor som möjligt i rådet, för att kunna få olika perspektiv på alla frågor, säger Atusa Rezai.

Erbjuds utbildningar

Ambitionen är att rådet så småningom ska kunna bli en formell remissinstans, både till den lokala nämnden men också till andra facknämnder och liknande.

– Till dess kommer rådet informellt yttra sig i frågor. Vi hoppas kunna utvinna ett sätt att göra undersökningar och omröstningar på där enbart Husbybor deltar, och på så sätt kunna uttrycka en så korrekt bild av Husbybornas åsikter som möjligt, säger Atusa Rezai.

För att stärka människors rätt till folkbildning och möjliggöra ett så bra arbete som möjligt kommer ABF Stockholm att erbjuda utbildningar i samband med mötena.

Förhoppningen är att folk ska känna att de har rätt att både reagera och agera, menar Nader Attiyah, representant från ABF Stockholm.

– Vi vill hjälpa till att hitta fler vägar till påverkan och kommer ha utbildningar om hur Husby styrs, om hur staden och regionen arbetar samt uppmärksamma och utbilda om Husbys historia, säger Nader Attiyah.

Även barn och ungas perspektiv kommer vara en stor del av arbetet.

– Vi tycker att säkra ungas röster och perspektiv. Vi kommer utbilda om ungas rättigheter och ge metoder för att lyssna in dem. Förhoppningsvis kan vi även ge verktyg i opinionsbildning, säger Are Karim, representant från Rädda Barnen.

Ambitionen är att själva rådet ska vara färdigbildat någon gång under våren. 

Så kan du delta

Digitala möten via Zoom: 3/2 kl 17.30-19.00, 10/2 kl 15.00-16.30, 17/2 kl 17.30-19.00, 24/2 kl 15.00-16.30

Möten på Folkets Husby (max 8 personer): 4/2 kl 17.30-19.00, 11/2 kl 15.00-16.30, 18/2 kl 17.30-19.00, 25/2 kl 15.00-16.30

Anmäl dig med namn, telefon och mejl till Atusa Rezai: atusa@folketshusby.se eller skriv
upp dig på listan i receptionen på Folkets Husby.

Visa merVisa mindre