Populär. Love, 4, Percy, 2, och Edward, 5, tycker om att vistas i parken intill Olovslunds hållplats. "Den är rolig för man kan leka i den", säger Edward, närmast i bild. Foto: Alexander Kuronen

Här ska grävskoporna ta över – lägenheter ersätter lekpark

Nockeby ska få nya seniorbostäder alldeles intill Olovslunds station. På tomten finns en lekpark för småbarn som nu måste maka på sig.

  • Publicerad 17:11, 1 apr 2021

"HOW DÄRE U?"

Blinkningen till en viss ung klimataktivist är "lekfullt" stavad. Det gör inget, budskapet som formats med kaffemuggar på ett närliggande stängsel gäller trots allt en lekpark.

Här, där småbarn i dag gräver i en sandlåda, vill staden bygga 19 seniorbostäder.

– Att man ska förstöra så mycket natur och miljö för några få privilegierade äldre, suckar mamman Signe Bellberg.

70-plussaren Bertil Thermaenius håller med. Det är han och en annan boende i området som ligger bakom kaffemuggstexten. Bostäder åt de äldre finns det redan gott om längs med Nockebybanan, tycker Bertil – men lekparken är unik.

– Jag har en generell slogan: Staden ska inte växa i sina parker. Växtligheten är ju det som renar luften.

Den planerade förtätningen liknar han således vid "lungcancer".

Hustrun Karin Thermaenius har bakgrund som barnpsykolog. Hon anser att det är särskilt allvarligt att ett populärt utflyktsmål för de allra minsta drabbas.

– Den är så genial, precis lagom stor för små barn. Det är därför jag blir så himla upprörd.

Ny park planeras

I byggplanerna ingår visserligen en "flytt" av lekparken till en grönyta på andra sidan Skaldevägen. Men flera grannar menar att insynen är sämre där, vilket gör platsen otrygg.

Kritiska. Karin och Bertil Thermaenius framför seniorboendet Nockebyhem. Ett exempel på att det finns gott om bostäder för äldre i området, enligt dem. Foto: Alexander Kuronen

Manifestation. Bertils hälsning till beslutsfattarna på stängslet mellan lekparken och spårvagnsstationen. Foto: Alexander Kuronen

Martin Forsberg, stadsplanerare på Stockholms stad, säger däremot att den nya parken blir överblickbar från de kringliggande villorna.

– Vi får också en bättre bullersituation jämfört med dagens lekplats som ligger öppen mot spåren.

Bör inte befintliga lekytor få vara fredade?

– Det handlar överlag om en effektiv resursanvändning över hela staden. Alla kan känna att de påverkas mer eller mindre i olika projekt, sedan får man se till en helhet. Det är alltid svåra bedömningar som görs.

– Överlag tittar vi på platser över hela staden hela tiden, gör avvägningar och ser var det är möjligt att bygga.

Den här planen innefattar 19 lägenheter. Är det rimligt i förhållande till antalet barn och föräldrar som påverkas?

– Staden är ju i behov av bostäder överallt, av alla olika typer. Eftersom det skapas en ersättning (av lekparken, reds. anm.) är det fortfarande inom en rimlig nivå.

Enligt byggaktören Riksbyggen har efterfrågan på seniorbostäderna varit stor.

– Vi har 1 100 personer som står i kö. Det är ett väldigt stort intresse bland Brommabor som vill bo i området men som inte har något alternativ i dag, säger Mathias Sandberg, regional marknads- och försäljningschef.

"Borde vara åtalbart"

Riksbyggen vann nyligen pris i tävlingen Sveriges grönaste varumärke. Mathias Sandberg menar att bolaget lever upp till den utmärkelsen även i detta projekt, och att de kommer att tillföra mer ekosystem än vad de tar bort.

Men grannen Bertil Thermaenius ger sig inte.

– Att bygga på de små barnens lekplats borde vara åtalbart, säger han.

Ny skola kan byggas på Alviksberget

Vision. Så här är det tänkt att det nya bostadskvarteret ska se ut. Foto: Stockholms stad

Bostäderna byggs för 55-plussare

Riksbyggen bygger ett trevåningshus med 19 lägenheter för 55 år och äldre.

Enligt staden är detaljplanen "ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål".

Boende har överklagat byggplanerna till mark- och miljödomstolen som sagt ja till projektet.

Därefter försökte grannarna att få saken prövad i mark- och miljööverdomstolen, där juristerna valde att inte meddela något prövningstillstånd.

Planen vann laga kraft i januari. Flytten av lekparken inleds i kvartal tre i år och färdigställs våren 2022. Lägenhetsbygget sätter i gång i kvartal två 2022.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre