MILJÖZON. Nu tas fler gator med i miljözon 1 i Stockholm, för att få bort tunga lastbilar och bussar. Foto: Mostphotos

Här ska gamla bussar och lastbilar stoppas

Stockholms stad vill förbjuda gamla, tunga bussar och lastbilar på fler gator, genom att ta bort tidigare undantag.

  • Publicerad 15:29, 3 nov 2020

1996 infördes miljözon klass 1 för tunga lastbilar och bussar i Stockholm, men då gjordes undantag för flera gator i staden. Men nu tycker trafikkontoret att flera av dessa kan tas bort och att gatorna istället ska ingå i miljözonen. Därmed portas de tyngre och äldre fordonen som inte uppfyller kraven och staden hoppas förbättra luftkvalitén.

Totalt rör det sig om elva gator på Kungsholmen och Södermalm, de flesta kring Hornsberg. När miljözonen och undantagen upprättades fanns det många industrier i området men i takt med att dessa har ersatts av bostäder finns inte längre det behovet enligt trafikkontoret.

Även Långholmsgatan, Västerbron, Västerbroplan, Gjörwellsgatan, Lindhagensplan och Lindhagensgatan ska ingå i miljözonen, men där får undantag göras även i fortsättningen då Essingeleden är stängd.

Även Götgatans undantag tas bort, då gatan idag inte har samma funktion som transitled mellan norr och söder som den hade när miljözonen infördes 1996 enligt trafikkontoret. Idag finns det alternativa väger skriver tjänstemännen.

Det är polisen som kollar att alla sköter sig, och regelefterlevnaden för miljözon 1 är 89 procent, enligt trafikkontorets mätningar.

Trafiknämnden väntas klubba igenom förslaget den 12 november och det ska börja gälla 1 januari 2021.

Här är de berörda gatorna

Här tas undantaget bort: Nordenflychtsvägen, Elersvägen, Franzéngatan, Kellgrensgatan mellan Stadshagsavfarten och Warfvinges väg, Hornsbergs Strand väster om Nordenflychtsvägen, Götgatan, Lindhagensgatan, Långholmsgatan, Västerbron, Västerbroplan, Gjörwellsgatan.

Stadsgårdsleden, Klarastrandsleden, Centralbron, Söderledstunneln, Essingeleden ska fortsatt vara undantagna.

Miljözon klass 1 omfattar både tunga lastbilar och tunga bussar. För att få färdas inom miljözon klass 1 krävs att fordonet uppfyller minst utsläppsklass Euro 5. Den 1 januari 2021 skärps kraven, och fordon som färdas i zonen måste då uppfylla utsläppsklass Euro 6.

På Hornsgatan införde Stockholm miljözon klass 2 den 15 januari 2020. Äldre bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar måste minst uppfylla kraven för utsläppsklassen Euro 5 för att få färdas där enligt staden.

Visa merVisa mindre