Här ska en ny stadsdel byggas

Nu planeras den nya stadsdelen Bällsta hamn – 900 till 1200 nya bostäder, parker, torg och ett nytt kultur- och idrottscentrum.

  • Publicerad 16:30, 26 jan 2018

Nu planeras en helt ny stadsdel i ett område intill Bällstaviken mellan Ulvsunda industriområde och Mariehäll, skriver Bromma tidning. Det ska byggas 900 till 1200 bostäder samt parker och torg.

– Det är ett attraktivt område nära vattnet med Bällstaån och hamnen, säger Cecilia Obermüller (MP), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd

Vid Bällstaviken har man en vision att ha en strandpark och med kajen utrymme för restaurangbåtar och pendelbåtar.

Syftet är att möjliggöra en ny bebyggelse, med uppskattningsvis 
ca 900-1200 nya bostäder, en ny grundskola Förskola till årskurs nio, ett flertal förskolor samt flera nya allmänna platser i parker och torg.

– Det är viktigt att man inte bara bygger bostäder, det måste finnas service, skola och parker också, säger Cecilia Obermüller.

Av den befintliga bebyggelsen föreslås att delar av före detta Pripps bryggeri på Gjutmästaren 6 bevaras och utvecklas som ett centrum för kultur och idrott, kompletterat med bostäder, kontor och verksamheter.