TRÄNING. Stora Essingen ska få ett utegym under nästa år. Foto: Mikael Andersson

Här ska efterlängtat utegym anläggas

Klara, färdiga – lyft… snart. Nu har i alla fall stadsdelen bestämt var Stora Essingens utegym ska placeras.

  • Publicerad 16:00, 5 nov 2021

Det finns fina värden vid Broparken

I somras presenterade stadsdelsförvaltningen tre tänkbara platser för det nya utegymmet som planeras på Stora Essingen, nedanför Alviksbron, vid Oxhålshamnen eller Broparken. Intresserade fick sedan både rösta på favoritplats och komma med önskemål om vad gymmet ska innehålla.

Responsen var stor med 632 enkätsvar. Flest röster fick Broparken, 250 stycken. Det är det alternativ som stadsdelen nu därför jobbar vidare med. Tvåa blev Oxhålshamnen med 202 röster.

– Det finns fina värden vid Broparken, utsikter och grönska som kan vara trevligt vid ett utegym, säger Jessica Jerrås, landskapsarkitekt vid stadsdelsförvaltning.

PLATSEN. Här vill stadsdelen bygga ett utegym, trädet till höger ska sparas. Foto: Per Brandt

Platsen är på cirka 10X21 meter enligt stadsdelsförvaltningen som nu ska jobba vidare med detaljerna kring utegymmet.

Många har kommit med önskemål om ett stock/trägym, blir det ett sånt?

– Kanske i huvudsak, det var rätt så många önskade träredskap i enkätundersökningen. Men med tanke på att det ska hålla ordentligt så kan det behövas olika typer av material. Utrustningen kommer att behöva anpassas till platsen.

Kan du säga något om storlek, som hur många redskap/stationer det blir? 

– Det är lite lutningar så vi behöver titta på hur vi kan få till plana ytor och vad vi får plats med. Det gäller att prioritera. Men det kommer inte bli ett lika stort gym som till exempel Solviks utegym i Alvik. 

Gymmet ska stå klart under nästa år enligt Jessica Jerrås.