Det gamla äldreboendet Solgården har rivits. Nu ska ett nytt äldreboende byggas upp på samma tomt på Skogsviksvägen i västra Danderyd. Foto: Sebastian Davidsson

Här ska de äldre få bo

Två nya äldreboenden med sammanlagt ett hundratal platser ska byggas i Danderyd. Men Folkpartiet tycker att den politiska majoriteten har tagit för lång tid på sig.

  • Publicerad 18:36, 2 mar 2014

Ett nytt äldreboende med ett femtiotal platser ska byggas på den plats där det gamla äldreboendet Solgården låg på Skogsviksvägen innan det revs. Det andra äldreboendet, också det med ett femtiotal platser, kan byggas intill en förskola mitt emot Vasaskolan i Djursholm.

De nya äldreboendena ska ersätta ett demensboende i Mörbylund som har 16 platser och Odinslunds äldreboende i Djursholm som har 46 platser. Båda äldreboendena har lokaler som inte är ändamålsenliga och som dömts ut av Arbetsmiljöverket. Kommunen måste även bygga korttidsplatser som saknas i Danderyd.

Folkpartiet tycker att planeringen av bygget på Solgårdstomten skulle ha börjat tidigare så att spaden kunde vara redo att sättas i jorden direkt när en kraftledning vid tomten tas bort 2015.

– Kommunen hade kunnat ha en plan klar redan för att snabbt kunna sätta igång att bygga då, menar Torun Hegardt (FP).

Även Åke Werner i Pensionärernas riksorganisation (PRO) tycker att den politiska majoriteten tagit tid på sig att bestämma sig.

– Vi tycker väl att det kunde ha varit klart för tre fyra år sedan. Det har tagit för lång tid. Särskilt med tanke på att det behöver byggas korttidsboenden i kommunen och att man i dag måste åka till andra kommuner för att få tillgång till dem, säger han.

Enligt planerna kan korttidsboenden byggas i det planerade nya äldreboendet på gamla Solgårdstomten.

Kommunalrådet Olle Reichenberg (M) tycker att Folkpartiet ger en alltför förenklad bild av planeringsproblemen kring äldreboendena. Men han medger att den totala planeringen dragit ut på tiden. Bland annat när man under ett år undersökte om en tomt i Stocksund var lämplig för ett äldreboende och till sist kom fram till att den inte var det.

– Anledningen är att vi har haft några gamla planer för äldreboenden som inte hållit och som gjort att det dragit ut på tiden, säger han.

Om allt går som på räls, och ingen överklagar, kan spaden sättas i jorden på Solgårdstomten tidigast årsskiftet 2015/2016 menar Olle Reichenberg.

Kommunen utreder nu vem som ska bygga de nya äldreboendena.

– Vi vill se om kommunen ska bygga eller om det ska vara en privat finansiär. Det är ett utredningsarbete som pågår och som ska vara klart under våren. Ett bygge motsvarar en investering på uppåt 150 miljoner kronor på ett bräde. För två blir det den dubbla summan, säger han.

Bengt Sylvan (FP) tycker att kommunen ska äga de nya äldreboendena och att de sedan eventuellt kan drivas av en privat entreprenör.

– I grunden säger vi att kommunen ska äga de verksamheter som hör till kärnverksamheten så att det inte blir någon annan verksamhet i byggnaderna i framtiden.

Fakta

Ska erbjuda omsorg dygnet runt

De två nya äldreboendena ska innehålla särskilt boende, alltså erbjuda heldygnsomsorg för personer med stora fysiska omvårdnadsbehov och gruppboenden för personer med demenssjukdom.

Innan en plats erbjuds utreder socialkontoret den enskildes behov av särskilt boende.

Den som får ett särskilt boende får skriva hyreskontrakt med kommunen och ta med egna möbler och tillhörigheter. De särskilda boendena har gemensamhetslokaler för samvaro och aktiviteter.

Källa: Danderyds kommun

Visa merVisa mindre