Staden vill göra det säkrare och smidigare för cyklister att passera bilvägarna längs cykelpendlingsstråken på cirka 15 ställen. Foto: Mikael Andersson

Här ska cyklister ges förtur över bilvägen

Bättre framkomlighet och säkrare passage är målet när staden nu ska bygga om ett antal passager på flera cykelpendlingstråk.

  • Publicerad 15:54, 4 mar 2019

Från början hade staden tänkt att hitta och åtgärda fem korsningar eller passager på flera cykelpendlingsstråk. Men under arbetets gång har man hittat fler passager som man tycker bör åtgärdas och nu vill trafikkontoret utöka uppdraget till 15 platser. Totalsumman beräknas till 12 miljoner kronor och trafiknämnden väntas klubba igenom detta i veckan.

Åtgärderna ska enligt trafikkontoret se till att bilisterna anpassar hastigheten på platserna och ge cyklister prioritet och en säkrare cykelfärd över vägen. Det ska ske genom bland annat så kallade busskuddar, upphöjda passager eller breddade gång- och cykelbanor.

"Kontoret bedömer att förbättrade möjligheter att korsa biltrafikerade gator på ett säkert och framkomligt sätt ökar viljan att välja cykel som transportmedel. Det ligger också i linje med intentionerna i framkomlighetsstrategin," skriver trafikkontoret.

Arbetet ska göras under året enligt trafikkontoret.

Här är passagerna som fixas

Bastuhagsvägen 61: Upphöjd gång- och cykelbana

Glanshammarsgatan/Pålsbodagränd: Busskuddar

Hammarbybacken/Arenavägen: Genomgående gång- och cykelbana

Helgarögränd/Gamla Huddingevägen: Busskuddar och breddning av cykelbana

Horisontvägen/Gamla Tyresövägen: Genomgående gång- och cykelbana

Hägerstensvägen/Blommensbergsvägen: Genomgående gång- och cykelbana

Klensmedsvägen/Tvingvägen:L Breddning av gång- och cykelbana

Kyrkogårdsvägen/Sockenvägen: Genomgående gång- och cykelbana

Kyrkogårdsvägen/Gamla Tyresövägen: Genomgående gång- och cykelbana och räcke tas bort.

Magelungsvägen/Snösätravägen: Genomgående gång- och cykelbana

Målkurvan/Örbyleden: Busskuddar

Olshammarsgatan 43: Busskuddar och flytt av refug

Puckgränd/Södertäljevägen: Cykelpendlingsstråket breddas 200m

Sandsborgsvägen/Sockenvägen: Genomgående gång- och cykelbana

Sockenvägen/Gamla Dalarövägen: Busskuddar och genomgående gång- och cykelbana

Visa merVisa mindre