Fem års byggtid. I vitt syns volym och omfattning av den nya bebyggelsen i nästa etapp i Stora Sköndal, som väntas ta fem år att bygga. Foto: Tengbom

Här ska byggas för tusentals nya Sköndalsbor

Omvandlingen av Stora Sköndal har bara börjat. Nästa byggetapp innehåller 1600 bostäder och stadsdelens första högstadieskola. Hälften av seniorvillorna i området Skogsbyn rivs för att ge plats.

  • Publicerad 11:50, 24 sep 2021

Vid foten av ett nybyggt flervåningshus på Thorsten Levenstams väg kurar ännu ett par små pensionärsvillor i tegel, i väntan på att slukas upp av det nya.

Just här ska etapp 2a av Stora Sköndals nya stadsdel börja byggas. I förra veckan presenterades ett samrådsförslag, som bland annat innehåller:

*1600 nya bostäder

*En kommunal f-9-skola – Sköndals första högstadieskola.

*En fullstor sporthall.

Bilderna i förslaget visar en tät stad med höga hus. En rejäl kontrast mot hur området ser ut i dag.

– Det är en av de största etapperna i programmet. Men känslan av området Stora Sköndal med parkmiljön kommer i stor utsträckning leva kvar. Det kommer att vara ett grönt och fint område, försäkrar Tomas Krywult, vd för bolaget Stora Sköndal framtidsutveckling AB som ägs av Stiftelsen Stora Sköndal.

Önskar fler restauranger

Mitt i Söderort visar upp visionsbilderna för några Sköndalsbor för att höra vad de tycker.

– Väldigt många hus. Jag är lite orolig över busstrafiken när det flyttar in så mycket folk. Bussarna kan vara väldigt fulla i rusningstrafik redan som det är i dag, säger Ella Ekelin som har bott i Sköndal i tre år.

Samtidigt kan hon se positiva effekter. Hon gör en gest mot poké-restaurangen, som öppnat i ett av de redan färdigbyggda husen.

– Det kul att de att de fräschar upp och bygger nytt. Väldigt bra att det kommer nya restauranger, säger hon.

Fundersam. Kul med nytt – men hur ska alla få plats på bussen, undrar Ella Ekelin. Foto: Mattias Kamgren

Småbarnspappan Tobias Sundman i Lilla Sköndal hoppas också att ny bebyggelse kan öka utbudet av verksamheter i området.

Å andra sidan är han rädd att lugnet ska försvinna.

– När man går ner mot vattnet i dag är det väldigt lugnt och fina grönområden. Det är bra att det byggs generellt. Men det kommer att bli väldigt stort, säger han.

Villor rivs

En del av den mark som tas i anspråk är i dag bebyggd med seniorvillor, i området Skogsbyn. Planförslaget innebär att ungefär hälften av byns 139 villor rivs, liksom bostäderna i området Ekbacken. Andra hälften av Skogsbyn kommer att rivas i en senare etapp.

– Det är oerhört sorgligt för det här har varit ett unikt seniorboende, en idyll. Man känner sig lite maktlös. Jag vill inte flytta, men man kan väl inte stoppa utvecklingen, säger en kvinna i området som inte vill ha med sitt namn i tidningen.

Gammalt och nytt. Här ska utbyggnaden av Stora Sköndal fortsätta med nästa etapp, som innebär att hälften av tegelvillorna i området Skogsbyn rivs. Foto: Mattias Kamgren

De som berörs kommer att erbjudas annan bostad i området av stiftelsen. Ett flertal har redan flyttat till lägenheter i flerbostadshuset Kollekten.

– Flera av de som flyttat är positiva. Men jag har förståelse för att det blir en jättestor omställning. De som berörs måste få tid på sig. Vi har en pågående dialog med alla hyresgäster. Vi planerar för att omflyttningarna är klara under 2022, säger Tomas Krywult.

Vill ha nya busslinjer

Vad gäller oron för om busstrafiken ska räcka till, svarar Tomas Krywult att stiftelsen jobbar för det i dialog med SL och Stockholms stad.

– Vi är jättemåna om att det planeras för ökad turtäthet och nya linjer. Det kommer även att gå bussar i området. Vi vill verka för ett område där man behöver så lite bilar som möjligt. Det byggs på flera ställen i Sköndal vilket vi hoppas påverkar behovet av att kollektivtrafiken i hela stadsdelen ses över ordentligt, säger Tomas Krywult.

Fem års byggtid väntar

Etapp 2a av byggprogrammet för Stora Sköndal innehåller 1600 bostäder, vilket kan jämföras med de cirka 300 bostäder som byggdes i första etappen.

Från det att spaden sätts i marken, väntas det ta fem år innan alla byggnader är uppförda.

Därefter väntar flera etapper. Totalt ska det bli 4500 bostäder i den nya stadsdelen.

Planförslaget är på samråd till 25 oktober och finns att titta på vid Mötesplatsen på Efraim Dahlins väg 6A i Stora Sköndal, samt på Stockholms stads hemsida.

Visa merVisa mindre