Saneringen utanför Vintervikens restaurang har hittills gått bra, enligt Dolfigar Majeed, byggledare på Infrakonsult STHLM Nord AB. Foto: Marielle Theander Olsson

Här saneras Vinterviken från gifter – se bilderna

Saneringen av Vinterviken är igång och har hittills gått enligt plan. Det utmanande är inte arbetet i sig, utan att det sker så nära människor och bostadshus, enligt byggledaren Dolfigar Majeed. – Ingen vill ha sin utsikt över en byggarbetsplats, säger han.

  • Publicerad 05:00, 4 aug 2019

I Vinterviken tornar grushögarna upp sig bakom det höga byggstängslet som spärrar av ytan framför konferensanläggningen. Arbetet med att sanera området från gifter har nu dragit igång, även om semestertider gör att bara fem-sex personer plus lastbilsförare är på plats.

– Många frågar varför vi väljer att börja på sommaren, men projektet tar ett år och hade sträckt sig över sommaren oavsett, säger Dolfigar Majeed, byggledare på Infrakonsult STHLM Nord AB.

Bakgrunden till saneringen är de förhöjda halter av arsenik, bly och andra föroreningar som funnits i marken under lång tid. Gifterna är rester från områdets tidigare industrier, bland annat Alfred Nobels fabrik som låg här mellan 1865 och 1920.

Byggledare Dolfigar Majeed inspekterar saneringsarbetet vid Vinterviken.

Jord transporteras bort

Under saneringen, som inleddes i juli runt restaurang Winterviken, grävs den förorenade jorden bort och transporteras till speciella deponier. Därefter fyller man på med rena jordmassor. Schaktningen sträcker sig ner till en meters djup och omkring 15 000 kubikmeter förorenad jord ska bort.

I mitten av augusti fortsätter saneringen av den stora gräsmattan och sedan förflyttar sig arbetet längs med vattnet vid Rävudden. Gångvägen dit kommer att stängas av en månad, men man räknar dock med att bryggan kommer att vara öppen till november. Även passagen mellan vattnet och ateljéerna kommer att stängas av en vecka.

I vattnet muddras ner till två meters djup och erosionsskydd ska sättas ut på norra stranden.

Utanför det inhägnade området passar besökare på att äta lunch eller fika i solen.

För dyrt att frakta sjövägen

Stadens mål att området ska vara så tillgängligt som möjligt under saneringen. Både restaurangen och Söderkajak håller öppet under sommaren och de vägar som används för transporter öppnas upp när byggtrafiken tar paus.

– För att besvära mindre, undersökte vi möjligheten att transportera massorna sjövägen, men det var för dyrt, säger Dolfigar Majeed.

Ett område strax ovanför stranden är avspärrat, eftersom det har höga halter av gifter.

Inte farligt att vara i området

Vissa områden är dock av säkerhetsskäl avspärrade, bland annat en mindre yta precis ovanför stranden. Detta är ett av de områden som är mest förorenade.

Att röra sig i området eller att bada är annars inte farligt, eftersom föroreningarna ligger i ett djupare jordlager. Om det är torrt vattnas marken för att undvika damm, men dammet ska oavsett inte utgöra någon fara för besökare.

Hälsorisken kopplas främst till intag av jord och på stranden, som saknar skyddande gräs, bör små barn och hundar för säkerhets skull hållas under uppsikt.

Dolfigar Majeed räknar med att människor i området kommer att ha en del synpunkter på arbetet.

Väntas vara klart nästa år

Enligt Dolfigar Majeed är arbetet i sig enkelt och har hittills gått som förväntat. En av utmaningarna är dock att saneringen sker i närheten av bostadshus och ett populärt besöksmål, där det bland annat ska hållas ett bröllop i helgen. Han räknar därför med en del klagomål framöver.

– Vi vet att vi är jobbiga, ingen vill ha sin utsikt över en byggarbetsplats, säger han.

De stora grovarbetena beräknas vara klara i mars 2020, sedan ska de allmänna ytorna återställas. Nytt gräs ska odlas och nya träd planteras till nästa sommar. Därefter inleds ett nytt projekt där folks trädgårdar ska saneras.

Se fler bilder från saneringsarbetet:

Sanering pågår framför restaurang Winterviken. På baksidan av restaurangen är arbetet färdigt.

Träd har fällts för att förbereda arbetet, men allting ska återställas och nya träd planteras.

Grävmaskiner har grävt upp jorden och fyllt igen utanför Wintervikens restaurang.

Saneringen omkring restaurangen är snart klar, därefter ska den stora gräsytan mot vattnet saneras.