Här säljer kommunen ut mark för nya bostäder

Nacka kommun vill fylla på spargrisen och säljer 16 000 kvadratmeter tomtmark i norra Skuru. De två fastigheterna är tillsammans värderade till 83 miljoner kronor. – Det kan bli mellan 20 och 40 bostäder här, säger projektledaren Jonas Nylander.

  • Publicerad 05:30, 17 jan 2020

Ett sätt för Nacka att fylla på kommunkassan är att sälja fastigheter – vilket nu görs i norra Skuru.

Det blir en intäkt för kommunen

Jonas Nylander, projektledare

Två fastigheter på var sin sida om Skurusundsvägen har lagts ut till försäljning. Den ena är en stor tomt på över 12 000 kvadratmeter. En del av den användes tidigare av kommunen som etableringsyta, under utbyggnaden av gator i området.

Den andra tomten är på drygt 4 000 kvadrat.

– I hela norra Skuru finns mark som kommunen äger och i och med att gator och avlopp är klara börjar vi med försäljning. Det blir en intäkt för kommunen, säger Jonas Nylander, projektledare på exploateringsenheten i Nacka kommun.

Kan bebyggas med över 40 bostäder

Fastigheterna är planlagda för bostadsändamål och medger byggande av antingen villor, radhus, parhus eller kedjehus.

– Vi räknar med att något byggbolag kommer att köpa de här fastigheterna och bygga bostäder. Det kan bli mellan 20 och 40 bostäder här, kanske ännu fler beroende på hur tätt man bygger, säger Jonas Nylander.

Tomterna är tillsammans värderade till 83 miljoner kronor.

Försäljningen sker genom anbudstävling.