Rivning. Kommunalrådet Mats Gerdau (M) inledde själv rivningen av Näckenbadet den 28 augusti. Foto: Fredrik Wallner

Här river Mats Gerdau Näckenbadet

Kommunalrådet Mats Gerdau (M) startade själv rivningen av Näckenbadet. Han styrde grävmaskinens gripklo och slet loss vindskivor från simhallens tak. Men Nacka kommun saknar fortfarande tillstånd att leda bort det förorenade grundvattnet och fullfölja bygget av simhallen.

  • Publicerad 14:06, 7 sep 2022

Kasta tio års arbete i papperskorgen.

Näckenbadet har varit stängt sedan 2018. Mats Gerdau var glad när han satte grävmaskinens gripklo i simhallstaket den 28 augusti.

Hallen har följt honom sedan han blev kommunstyrelsens ordförande 2013.

”Då tvingades vi tidvis stänga badet för akuta renoveringar. Anläggningen har tjänat ut. Oerhört välbehövligt och välkommet att få en ny modern och fräsch simhall nu”, mejlar han till Mitt i.

Fortsätter. Tre dagar efter Mats Gerdaus satt bakom spakarna fortsätter rivningen av Näckenbadet som beräknas vara klar i oktober. Foto: Johan Kristensen

Nya Näckenbadet planeras att byggas med källarplan under den befintliga simhallen och under grundvattennivån. Men grundvattnet är förorenat och under bygget måste det ledas bort och regn- och processvatten pumpas ut. Kommunen saknar dock tillstånd från mark- och miljödomstolen.

”Länsstyrelsen, som är den tyngsta remissinstansen, har gett klartecken för de slutliga tillstånd som krävs så jag hyser gott hopp om att mark- och miljödomstolen landar i den slutsatsen också”, skriver Mats Gerdau.

Översvämningsrisk

Länsstyrelsen konstaterade i en rapport förra året att badhuset som ligger knappt 55 meter från Östersjön kommer att svämma över om havsnivån stiger högre än normalt.

Oppositionen har förordat en simhall i Fisksätra i stället.

Guldspade. Kommunalrådet Mats Gerdau (M) hade med sig en gyllene spade för att ta det första spadtaget men fick i stället använda grävmaskin. Foto: Nacka kommun

Kan försenas ytterligare

Men Mats Gerdau ser inga bra alternativa placeringar om domstolarna säger nej till bygget vid Neglingeviken.

”Om det blir ett slutligt och definitivt nej så måste man helt börja om planeringen och kasta tio års arbete i papperskorgen. Det finns inga självklara eller enkla eller billiga alternativa lokaliseringar, vare sig i Saltsjöbaden eller Fisksätra. Om det skulle bli aktuellt så kommer det att krävas en ny detaljplan för den platsen (nuvarande lokalisering har gällande detaljplan för simhall) med omfattande utredningsarbete, miljöprövningar och avvägningar mot riksintressen, grannar och miljökonsekvenser som lär ta flera år”, skriver Mats Gerdau.

Färdigrivet i oktober

Rivningen av Näckenbadet beräknas vara klar i oktober.

Samtidigt letar Nacka kommun en entreprenör som ska bygga nya Näckenbadet. Anbudstiden går ut den 19 september.

Byggstarten för nya Näckenbadet är planerad till början av 2023.

Badet beräknas öppna sommaren 2025.

Källa: Nacka kommun

Visa merVisa mindre