Här är området Karlsvik strand i Farsta, där det är tänkt att 550 bostäder och en skola ska få plats. Foto: Stockholm stad

Här planeras tre nya skolor i Farsta

Två jätteskolor blir tre lagom stora. Förtätandet av Söderort går vidare när detaljplanerna för tyngdpunkt Farsta rycker allt närmare.

  • Publicerad 16:49, 26 feb 2018

Ärendet som ska upp på exploateringsnämndens bord nästa vecka gäller markanvisningar vid Karlsviks strand, ett delmoment inom jätteprojektet Tyngdpunkt Farsta.

När man klubbade igång start-PM för två år sedan skissade man där på flerfamiljshus med totalt 700 lägenheter. Nu har man sänkt det till 550 lägenheter för att man också vill få plats med en F-6-skola.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

2016 räknade man med att få in jätteskolor för 900 elever stycket på två andra tomter: korsningen Ågesta broväg/Mårbackagatan, samt en mellan Östmarksgatan och Färnebogatan, det vill säga den norra delen av vad som kallas Telestaden.

Nu har man insett att det inte går. Istället räknar man med att de två skolorna kan rymma 600 elever stycket. Och så planerar man in ytterligare en skola för 600 stycken vid Karlsviks strand. Totalt 1 800 elever på tre – istället för två – olika skolor alltså.

– Då klarar vi prognosen för elevunderlaget och så får vi en offentlig verksamhet även på den östra sidan av Nynäsvägen, säger Jesper Skiöld, handläggare på exploateringskontoret.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android