Nya seniorbostäder planeras intill Hemmet för gamla mellan Gamla Tyresövägen och Viloparken. Den gamla byggnaden kan bli skola. Foto: Stefan Källstigen

Här planeras stadsvillor med 50 hyresrätter

50 seniorbostäder i stadsvillor kan byggas intill Hemmet för gamla i Enskededalen. Den gamla byggnaden kan då bli skola, men vad som händer med förskolan på området är oklart. Den 14 november ska ärendet upp för beslut.

  • Publicerad 05:02, 6 nov 2019

Det är det kommunala fastighetsbolaget Micasa som vill bygga cirka 50 seniorbostäder på Gamla Tyresövägen 349.

Planen är att det ska bli hyresrätter i flerbostadshus som liknar stadsvillor, men det kan komma att ändras under planprocessen.

Exploateringskontoret har utrett förslaget och föreslår att exploateringsnämnden på torsdag nästa vecka, 14 november, godkänner markanvisningen och att en detaljplan upprättas för området.

Går det enligt plan påbörjas bygget 2022 och de första hyresgästerna kan då flytta in 2024.

Gamla byggnaden kan bli skola

På fastigheten, som ägs av staden, finns det redan i dag två byggnader, en från 1895 och en från 1960-talet. Båda användes tidigare till vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla.

Därför står delar av Hemmet för gamla tomt

Men den äldre byggnaden kan inte längre användas för den typen av verksamhet eftersom den inte uppfyller arbetsmiljöverkets krav på lokaler. Man ser nu över om byggnaden i stället kan bli skola.

Den andra byggnaden, som har använts som förskola och som har sin gård inom det området där bostäderna är tänkt att byggas, är det oklart vad som händer och det ska Micasa nu utreda.