Lugntorpsvägen, med Mälarhöjdens skola till vänster, ska bli bättre anpassad för cyklister. Foto: Märta Lefvert

Här planeras nya cykelvägar

Flera nya cykelvägar planeras i Hägersten-Älvsjö. Det framgår av Cykelplanen för Stockholms stad, som just har uppdaterats. Dessutom kan det bli en cykelbro mellan Lövholmen och Hornstull.

  • Publicerad 06:24, 29 apr 2021

En cykelbro planeras mellan Lövholmen (i Liljeholmen) och Bergsunds strand (på Södermalm). Det framgår av Stockholms stads stora cykelplan, som trafikkontoret nyligen har uppdaterat och som nu är ute på remiss.

Syftet är att avlasta Liljeholmsbron och Årstabron, där 4 000 respektive 13 000 cyklister passerar varje dag. Trycket lär bli ännu större i framtiden, eftersom tusentals nya bostäder ska byggas, bland annat i Marievik och Lövholmen. Därför behövs en ny cykelbro, resonerar trafikkontoret.

Omfattande plan

Cykelplanen innefattar hela Stockholms stad och ska vara helt genomförd 2040. Den innehåller mängder av små och stora utbyggnader och förändringar av cykelvägnätet. De ska göra det tryggare och smidigare att cykla, både för dem som cyklar korta och långa sträckor.

I Hägersten-Älvsjö planeras ett antal nya sträckningar i det så kallade huvudnätet, som binder samman olika stadsdelar. Här är några exempel på vägar som antingen ska göras mer cykelvänliga eller få regelrätta cykelbanor, som sedan kopplas till det befintliga huvudnätet:

Lugntorpsvägen (Mälarhöjden), Störtloppsvägen ( Västertorp), Västertorpsvägen, Telefonvägen (mellan Telefonplan och Svandammsplan), Karusellvägen (Västberga) och Johan Skyttes väg (mellan Älvsjövägen och Långbrodalsvägen).

Folkparksvägen i Solberga ingår redan delvis i huvudnätet. I framtiden ska det förlängas söderut för att kopplas ihop med cykelstråket på Götalandsvägen, om planen går igenom.

Byggprojekt påverkar

Även i Liljeholmen planeras flera nya cykelvägar, för att bättre länka ihop Liljeholmskajen och Marievik med Liljeholmen och Gröndal på andra sidan Södertäljevägen. Hur de ska dras påverkas av de stora byggprojekten i området.

Läs ner om cykelplanen här.

25 procent ska välja cykeln år 2040

I den nya reviderade cykelplanen är målet att 25 procent av stockholmarnas resor ska ske med cykel 2040. 2019 var siffran cirka 10 procent (för enbart arbetsresor 16 procent). Målet gäller dem som bor i Stockhoms stad.

Syftet med planen är att göra cyklingen säkrare, snabbare och tryggare, för att fler ska välja att cykla. Cykelvägnätet ska göras både mer heltäckande och mer finmaskigt.

Den gamla cykelplanen sträckte sig till 2030 och hade främst fokus på arbetspendlare. Den nya sträcker sig till 2040, och har vidgat fokus till all slags vardagscykling.

Den reviderade planen antogs vid trafiknämndens möte den 22 april.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre