Nu och sedan. Bilden till höger visar hur ett nytt hus samt några våningars påbyggnad förändrar kvarteret Sandbacken mindre vid Tjärhovsplan. Foto: Reflex arkitekter

Här planeras nya bostäder och butiker vid Tjärhovsplan

Bort med parkeringen och in med ett helt nytt hus. Dessutom: Några extra våningar på befintliga fastigheter. Nu står Tjärhovsplan näst på tur att växa.

  • Publicerad 11:37, 5 sep 2016

Nya bostäder, kontor och butiker. Så vill fastighetsägaren Slussgården bygga ut sitt kvarter vid Tjärhovsplan.

Slussgården köpte nyligen alla byggnader i kvarteret Sandbacken Mindre och håller nu på att ta fram detaljerade planer för hur platsen ska förtätas på ett sådant sätt att det inte förstör områdets karaktär.

Ska smälta in

Det så kallade Hantverkshuset som vetter ut mot Tjärhovsplan ska enligt planerna få en påbyggnad med en våning och även i fortsättningen innehålla kontor och andra verksamhetslokaler även om påbyggnadsvåningen kan komma att fyllas med bostäder.

På den parkeringsplats som i dag ligger mittemot punkcentralen Kafé 44 på Tjärhovsgatan vill Slussgården bygga ett helt nytt hus.

– Vi vill få ett tillskott med fler bostäder och dessutom få ytor för kaféer och småskalig handel i bottenplanet, säger Jari Lalli, vd på Slussgården fastigheter.

Om planerna godkänns av politiken avser Jari Lalli att sätta igång och bygga under 2018.

LÄS ÄVEN

Vill ni bygga ännu mer på Södermalm?

Se bilderna! Här planeras nya bostäder mitt i SoFo

Parkeringen mittemot punkstället Kafé 44 på Tjärhovsgatan ska bebyggas med nytt hus. Foto: Andreas Jennische

Kvarteret vid Tjärhovsplan med Hantverkshuset i förgrunden som det ser ut idag. Foto: Reflex arkitekter

Kvarteret vid Tjärhovsplan med Hantverkshuset i förgrunden som det är tänkt att se ut efter 2018. Foto: Reflex arkitekter

Tjärhovsgatan i dag. Bilparkering. Foto: Reflex arkitekter

Tjärhovsgatan efter 2018. Kafé och bostäder istället för bilparkering. Foto: Reflex arkitekter

Hela kvarteret växer. De rosa områdena visar vad som ska byggas nytt. Utöver ett helt nytt hus på parkeringen byggs övriga fastigheter på med en till två våningar. Foto: Reflex arkitekter