Fyra punkthus. Wallfast vill bygga 200 lägenheter i fyra hus vid Spiralbacken i Hässelby strand. Foto: Google maps

Här planeras fyra nya punkthus

Upp till 200 bostäder i fyra nya punkthus. Det vill företaget Wallfast, som äger Hässelby Hem, bygga vid Spiralbacken i Hässelby strand.

  • Publicerad 11:20, 25 nov 2020

Husen blir väl ungefär mellan sex och nio våningar.

Hässelby Hem är hyresvärd för flerfamiljshusen som redan finns på fastigheten på Spiralbacken. Hyresvärdens moderbolag Wallfast vill nu bygga ännu fler bostäder på tomten.

– Som det ser ut nu blir det 200 lägenheter, men vi har inte bestämt om det ska vara bostadsrätter eller hyresrätter, säger Jens Jenslin, fastighetsutvecklare på Wallfast.

Ersätter grönytor

Bolaget vill dela upp lägenheterna i fyra punkthus på västra sidan av tomten, på båda sidor om korsningen med Fyrspannsgatan. I dag består marken av grönområden.

– Husen blir väl ungefär mellan sex och nio våningar, säger Jens Jenslin, som tror att storleken på lägenheterna blir 55 kvadratmeter i snitt.

Vision. De fyra punkhusen kan komma att se ut så här. Foto: Wallfast

Fastigheten är gulklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Hela stadsdelen Hässelby strand är dessutom utpekad som en kulturhistorisk värdefull miljö.

Hur förhåller ni er till det?

– Man får förhålla sig till det på ett bra arkitektoniskt sätt som visar respekt till omgivningen.

Om lägenheterna blir hyresrätter ska de ingå i Hässelby Hems bestånd.

– Vi bygger framför allt hyresrätter, men när man äger fastigheten från början så kan det bli mer lönsamt att bygga bostadsrätter.

Beslut tas på torsdag

Det är nu upp till Stockholms stads politiker att besluta om det ska bli tillåtet att bebygga marken. Stadsbyggnadsnämnden ska bestämma om att starta planarbetet på torsdag, den 26 november.

Wallfast hoppas på att kunna börja bygga år 2025.

– Då kan husen stå klara år 2027, säger Jens Jenslin.