Bilsnålt. Här, i korsningen Mårbackagatan/Persbergsbacken planeras två hyreshus med totalt 78 lägenheter men bara fyra p-platser för bilar. Foto: Mattias Kamgren

Här planeras 78 lägenheter – men bara fyra p-platser

Kan framtidens hyreshus byggas utan parkering för bilar? I två pilotprojekt i Farsta strand och Larsboda testar Familjebostäder hur man kan minska bilberoendet.

  • Publicerad 09:55, 7 sep 2021

Det handlar om hur vi vill förenkla för folk att klara sig utan bil.

Med sina breda gator och stora parkeringsplatser är Farsta något av bilarnas paradis. Men klimatkris och modern stadsplanering håller på att rita om stadsbilden.

Bilvägar som Magelungsvägen och Farstavägen ska byggas om till urbana stråk, med plats för cyklister, fotgängare och folkliv.

Samtidigt tas parkeringar allt oftare i anspråk för bostäder. Som i Farsta strand till exempel. Där byggde Familjebostäder fyra nya hyreshus på parkeringsmark på Nordmarksvägen, med inflyttning i våras.

– Det var väldigt stort motstånd när vi detaljplanerade de här husen, bland annat för att parkeringsplatser skulle försvinna. Men det vände när husen kom upp. Nu upplever jag att många är positiva, säger Anders Alfredsson, projektchef på Familjebostäder.

Bilanvändandet ska minska

Familjebostäder har ersatt de p-platser som bebyggdes. Men totalt sjönk antalet bilplatser per boende i området drastiskt.

Det är mot den bakgrunden husen har valts ut som pilotprojekt för så kallade mobilitetstjänster.

– Det handlar om hur vi vill förenkla för folk att klara sig utan bil. Det är stadens intention att bilanvändandet ska minska, säger Anders Alfredsson.

Bilfri gård. Hyresgästen Anki Asp ser fram emot att cykelpoolen på Nordmarksvägen kommer igång. ”Det är på gång”, hälsar Anders Alfredsson, Familjebostäder. Foto: Mattias Kamgren

Ett sätt är att underlätta för hyresgästerna att cykla. På gårdarna mellan husen är det generöst med cykelplatser.

Inomhus visar Anders Alfredsson runt i luftiga cykelrum med laddboxar för elcyklar.

Gör-det-själv-verkstad

I ett av husen finns en liten gör-det-själv-verkstad med pump och verktyg – och en cykeltvätt där man kan hänga upp och spola av sitt fordon.

Till de fyra husen hör dessutom två bilpoolsplatser. En cykelpool är också på gång.

– Det är hur bra som helst. Tänk när barnbarnen kommer på besök och man kan låna en lådcykel, säger hyresgästen Anki Asp, 67.

Generöst. Anders Alfredsson visar upp ett av cykelrummen på Nordmarksvägen. Foto: Mattias Kamgren

Än mer bilsnålt är det bostadsprojekt som Familjebostäder planerar vid Mårbackagatan i Larsboda: Två hus med totalt 78 lägenheter – men bara fyra p-platser. Av dem ska två reserveras för bilpool och två för rörelse-hindrade.

– Det blir alltmer ont om ledig mark i Stockholm. Det gör att vi bygger på platser där ytan för markparkering är begränsad. Att bygga garage blir väldigt dyrt och kräver fler bostäder för att det ska löna sig, förklarar Anders Alfredsson.

Även här ska Familjebostäder kompensera med mobilitetstjänster. Hela 216 cykelplatser planeras till exempel.

Skev fördelning

Men Farsta stadsdelsförvaltning tycker att fördelningen är skev.

”Parkeringstalet är extremt lågt. Boende med egen bil kommer troligtvis att parkera i radhusområdet intill”, skriver förvaltningen i ett remissvar.

En granne, som inte vill ha med sitt namn i tidningen, delar farhågorna.

– Var ska folk ställa bilen? Det blir efter gatan så klart, säger han.

Anders Alfredsson på Familjebostäder är inte förvånad över kritiken. Han betonar att pilotprojekten är försök som senare ska utvärderas.

– Jag har full förståelse. Att ändra beteende tar tid, konstaterar han.

Mobilitetstjänster – så funkar det

Mobiltetstjänster handlar om att erbjuda förutsättningar att välja cykel, bilpool eller kollektivtrafik istället för att äga en egen bil.

Pilotprojekt för mobilitetstjänster pågår eller planeras i flera av de så kallade Stockholmshusen, ett byggsamarbete mellan staden och de kommunala bostadsbolagen.

Parkeringsplatser ersätts helt eller delvis med exempelvis fler cykelparkeringsplatser, cykelpool, möjlighet till laddning av elcyklar, bilpool, cykelverkstad och informationspaket till hyresgäster.

Ett av grundsyftena är, enligt Stockholms stad, att kunna utnyttja marken mer effektivt och slippa kostnader för dyra park-eringslösningar.

Pilotprojekten kommer att utvärderas efterhand.

Visa merVisa mindre