Planeras. Tre huskroppar byggs med plats för totalt 75 hyresrätter. Foto: ÅWL Arkitekter

Här planeras 75 nya hyresrätter i Riksby

I december antogs detalj­planen för de nya hyresrätter som planeras längs med Spångavägen. Det blir tre hus med fyra till fem våningar.

  • Publicerad 15:51, 5 jan 2021

Det är längs Spångavägen intill Sedumbacken som byggherren Stockholmshem ska bygga 75 hyres­rätter. De tre huskropparna i träfasad ska bli mellan fyra till fem våningar höga.

Flera träd måste tas bort för att göra plats för bygget. Fem unga röda lönnar som är i dåligt skick försvinner längs med Spångavägen, men nya ekar ska planteras mellan husen.

Staden hoppas att Spånga­vägen genom husen ska bli mer stadsmässig och levande.

Många hade åsikter

Vid årsskiftet 2019/2020 hölls ett samråd, där cirka 60 yttranden skickades in, samt en lista med 67 underskrifter. Närboende menade att bygget kommer att påverka naturvärden och kvällssolen negativt, samt att husen är höga jämfört med befintliga hus.

Men stadsbyggnadskontoret har inte gjort några väsentliga förändringar av förslaget och i december antogs detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden.

Planerad byggstart är 2022, först måste en kraftledning vid nätstationen vid Sedumbacken flyttas.

– Bostäderna kan inte flyttas in i förrän kraftledningen på motsatt sida Spångavägen är raserad, vilket Ellevio bedömer till 2023–2024, skriver Oskar Bjelke, projektledare på exploateringskontoret, i ett mejl.

Entré. Såhär är bostäderna tänkta att se ut, vy från Spångavägen. Foto: Illustration: ÅWL Arkitekter

Om projektet

Garage under husen med plats för 32 bilar, men också cykelrum.

En gångstig mellan Spångavägen och Sedumbacken planeras.

Ingår i Programmet för centrala Bromma från 2017, som innebär 3 000 till 4 000 nya bostäder i Åkeslund, Riksby och Åkeshov.

Källa: växer.stockholm

Visa merVisa mindre