Här vill Nacka kommun bygga bostäder. Men oljejätten Circle k vägrar flytta. Foto: Stefan Källstigen

Här pågår jättekamp – olja eller bostäder

Nacka kommun vill slänga ut oljedepån från Jarlaberg och bygga bostäder med guldläge. Men Cirkle K vägrar flytta – och får stöd av fem myndigheter för att sätta stopp för kommunernas planer.

  • Publicerad 08:00, 5 maj 2017

Bergs oljedepå är ett fem hektar stort område på Bergs gård i Jarlaberg med utsikt över Stockholms inlopp. På toppen av en tjugo meter hög cistern inne på depåområdet är utsikten över inloppet till Stockholm vidunderlig och närmast vykortslik.

Här vill Nacka kommun bygga bostäder och har därför sagt upp tomträttsavtalet med det kanadensiska oljebolaget Cirkle K.
Oljebolaget vill inte flytta och har gått till domstol för att stoppa uppsägningen.

I den stämningsansökan som Circle k lämnat in mot Nacka kommun skriver oljebolaget att Bergs oljehamn har en ”kritisk roll för försörjningen av drivmedel till Stockholm och Mälardalsregionen”.

”Får köra från Gävle”

– Om Bergs lägger ned blir det problem med drivmedelsförsörjningen i hela Mälardalen, då måste de hitta en lösning, man får köra tankbilar från oljedepån i Gävle, Norrköping och Västerås, säger Håkan Svanberg, senior advisor på Circle K.

Nu får oljebolaget stöd av fem statliga myndigheter.
Redan vid ett möte i höstas kom länsstyrelsen i Stockholm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Energimyndigheten, Försvarsmakten och Trafikverket överens om att på kort sikt kan inte två av länets tre oljedepåer, Bergs och Loudden, ersättas av den tredje oljedepån, Södertälje, för att trygga länets försörjning av drivmedel.

Det framgår av minnesanteckningarna från ett möte mellan myndigheterna som Mitt i tagit del av. Det nya säkerhetspolitiska läget anges som en av orsakerna.
Under vintern har myndigheterna varit kallade som vittne av oljebolaget i den rättsliga tvisten för att påtala vikten av oljedepån.

Vill först ha alternativ

När Mitt i kontaktar myndigheterna vill endast Försvarsmakten kommentera. På myndighetens presstjänst säger Johan Lundgren att Försvarsmakten ställer sig bakom ett nej till att flytta Bergs oljedepå så länge inte ett alternativ finns.

De andra myndigheterna vill avvakta med kommentar tills den rättsliga tvisten är klar. Energimyndigheten beklagar dock via sin presstjänst att myndigheten blev kallad som vittne och vill inte ”associeras” med någon av parterna.

Circle K vill ha anstånd med att flytta till åtminstone 2030. Då tror oljebolaget att utvecklingen av elbilar och framtida behovet av olja i storstadsregionen har klarnat. Den tidsplanen stöds av de fem myndigheterna. Båda depåerna ligger på platser som behövs för nya bostäder och på platser där redan befintlig bostadsbebyggelse och kommunikationer finns.

– Vi sköter den här depån tills den ska stänga. Hot om nedläggning påverkar inte våra investeringar. Vi investerar 10 till 15 miljoner per år, säger Håkan Svanberg.

Mark- och miljödomstolen meddelade sin dom den 29 maj.


 

Bergs oljedepå har kapacitet att lagra 274 000 kubikmeter olja

Depån servar Mälardalen med drivmedel

Från Bergs oljedepå levereras drivmedel till Storstockholms och Mälardalens bensinmackar.

80 tankbilar om dagen rullar ut från den helautomatiserade oljedepån i Jarlaberg.

Bergs drivmedelsdepå byggdes 1958.

Härifrån levereras drivmedel till Storstockholmsområdet och Mälardalen.

Första oljetransporten skedde 1960.

Egen hamn

Depån har en egen hamn nere i intilliggande Saltsjön, där fartygen lägger till. Flertalet fartyget kommer med leveranser från Norge, Danmark, Finland men ibland händer det att drivmedlet kommer från mer avlägsna platser, som 2016 då depån fick en leverans från Texas, USA.

– Vi köper våra produkter från de som ger är mest konkurrenskraftiga, säger Håkan Svanberg, senior advisor på Circle K.

Arbetet med att lossa olja inne på depån sker dygnet runt, främst mellan klockan 05.00 och 22.00. Ett fartyg tar i genomsnitt 20 timmar att lossa.

Helautomatiserad

Depån är helautomatiserad.
Tankbilschaufförer som kommer hit från något av oljebolagen som depån servar, knappar in en kod när de kör in på området, som visar vilken drivmedelsblandning tankbilarna ska fyllas med.

Tankbilarna körs sedan ut till bensinstationer, flygplatser och andra med behov av bränslet.

80 tankbilar per dag

80 tankbilsleveranser per dag rullar ut från depån, med etanol, bensin, flygbränsle, diesel och miljödiesel. 20 procent av drivmedlet är fossilfritt, enligt Håkan Svanberg.

– Härifrån går allt flygbränsle till Skavsta och Bromma, exemplifierar Thomas Stål, depåchef.

Fakta

Kan lagra 274 000 kubikmeter olja

Nacka kommun har från 31 december 2018 sagt upp tomträttsavtalet med det kanadensiska bolaget Circle K om att hyra marken på Bergs gård.

Fram till 2030 vill Nacka kommun bygga 2 000 bostäder på Bergs gård, för 5 000 invånare.

Bergs oljedepå har kapacitet att lagra 274 000 kubikmeter olja.

På depåområdet finns 40 oljecisterner. Den största cisternen är på 30 000 kubikmeter.

I området finns även tre bergrum på 60 000 kubikmeter. Bergrummen används inte för närvarande.

Fem drivmedelsbolag hämtar bränsle på Bergs oljedepå: Circle K, Preem, St1, OKQ8 och BP Air. Även mindre bolag som säljer eldningsolja hämtar sina produkter på Bergs.

Källa: Circle K, Nacka kommun
Visa merVisa mindre

Gerdau: Risk att depån finns kvar 40 år till

Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau (M), skriver i ett mejl till Mitt i att om tomträttsavtalet med Circle k inte sägs upp finns risk att oljedepån blir kvar till 2058.

– För oss handlar det om att ta ansvar för det skriande behovet av bostäder. Vi såg redan vid uppsägningstillfället att det kan finnas behov av en övergångslösning. Det var också därför kommunen beslutade om en möjlighet att träffa avtal med Circle K om att fortsätta bedriva verksamhet till 2022, skriver Mats Gerdau, och fortsätter:

– Men frågan om omställning är en annan fråga, där kommunen självklart kommer att ta ansvar för att avvecklingen kommer att ske på ett ansvarsfullt sätt. Sägs inte tomträttsavtalet upp nu kommer oljedepån att finnas kvar på platsen i 40 år till.