Läraren Elsa Luthman går igenom dagens uppgift om historiska källor för årskurs 5. Foto: Läsarbild Robert Blombäck

Här når nästan alla elever gymnasiet

På Enbacksskolan i Tensta har eleverna i årskurs nio högre resultat än snittet i Stockholm och presterar långt över de flesta skolor med liknande förutsättningar. Hur gör de?

  • Publicerad 14:59, 29 jun 2018

Enbacksskolan i Tensta har drygt 360 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Här klarar sig eleverna något bättre än snittet för samtliga kommunala skolor i Stockholm. Drygt 82,9 procent av eleverna i årskurs 9 nådde kunskapsmålen i alla ämnen förra året.

Över snittet även sett till hela landet

Det är över snittet även för hela landet. Om man väger in bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel nyanlända elever och fördelningen mellan pojkar och flickor ligger Enbacksskolan långt över snittet för skolor med liknande förutsättningar.

Rektorn Caroline Cloarec säger att de på skolan jobbar väldigt målstyrt och att skolledning och lärare flera gånger per år följer upp om de når målen och om de inte når målen så analyserar de det och gör justeringar, fördelar sina resurser annorlunda.

Elever byter klasser

Varje årskurs är mellan 40 och 45 elever. Och F-6 har de tre lärare på de eleverna och det behöver inte alltid ha exakt samma klassammansättning utan på skolan byter man lite efter hur lärarna upplever behoven hos eleverna.

– I ledningsgruppen bestämmer vi tillsammans vad som är bäst för eleverna. Vi försöker ha samma syn på arbetet och har höga förväntningar på eleverna och personal, säger Caroline Cloarec.