Här möttes kungamördarna

Gamla Huvudsta slott bär på mörka hemligheter. Bakom stängda fönsterluckor planerades ett kungamord.

  • Publicerad 07:50, 31 jan 2017

Kungen träffades i ryggslutet och avled.

Huvudsta gamla slott är den byggnad som i dag ligger ovanför Huvudstabadet, riktning mot Jungfrudansen. Byggnaden uppfördes på 1750-talet på den plats som Hufvudsta gård idag är belägen.

Platsen för slottet var noga genomtänkt, då den låg på en höjd med en vidunderlig utsikt över Ulvsundasjön. Slottet flankerades av de två flygelbyggnaderna, som var gårdens vardagsbostäder. Flyglarna finns kvar än idag.

Det gamla slottet kallades också för ”Mördarslottet”. Orsaken var att i detta slott, som historien förtäljer, planerades mordet på Gustav III vid den berömda maskeradbalen den 16 mars år 1792.

Närvarande vid planeringen av mordet var husets ägare greve von Horn, Carl-Fredrik Pechlin, Adolph Ribbing (släkt med den kända journalisten Magdalena Ribbing) och han som höll i pistolen, Jacob Johan Anckarström.

Kungen träffades i ryggslutet och avled 13 dagar senare på Stockholms slott den 29 mars.

En knapp månad senare avrättades den 29-årige Anckarström på Galgbacken i nuvarande Hammarbyhöjden. Ett begränsat antal av de sammansvurna dömdes till livstid eller landsförvisades.

Efter denna stora händelse, attentatet mot konungen, var ätten Anckarström tvingade att byta efternamn. Det blev Löwenström. En bror till Anckarström, Gustaf Adolf Löwenström, donerade 1811 Löwenströmska lasarettet norr om Stockholm till staten som botgärd å släktens vägnar.

Huvudsta slott flyttades 1834 till den plats där det finns i dag. ”Mördarslottet” övergick 1958 i Solna stads ägor.

Den sista hyresgästen flyttade ut 1968. Huset var då i mycket dåligt skick. Staden ville riva, men efter livliga debatter gjorde Solna-Råsunda kyrkliga samfällighet en insats för att rädda och bevara byggnaden. Samfälligheten köpte och renoverade byggnaden.

Huset används i dag av Solna församlings barnverksamhet. Det används också till konserter och sommargudstjänster. Det går också att hyra huset till olika sammankomster.

Hufvudsta gård har anor från 1600-talet. Då den tillhörde Erik Jöransson Tegel. Denna man sålde gården till riksamiralen Gustaf Otto Stenbeck, som i sin tur sålde gården 1666. Vid reduktionen indrogs egendomen till kronan. År 1750 blev kommerserådet Anders Plomgren ägare till gården.

1817 köptes Hufvudsta gård av gelbgjutareåldermannen Johan Wibom. Ättlingar till Wibom har sedan dess ägt gården.

Dagens Hufvudsta gård uppfördes 1836, på den plats där Huvudsta gamla slott hade legat. Hufvudsta gård är en i dag herrgård med vackra flygelbyggnader.
Så på samma upphöjda terrass som Huvudsta gamla slott en gång låg, ligger i dag den vackra byggnaden Hufvudsta gård med sina flygelbyggnader.

Platsen är väl värd ett besök.