Nya bostäder. Fler småhus kan bli verklighet i Viksjö längs delar av den gamla kraftledningen. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Här kan Viksjö få nya bostäder

Efter att kraftledningen som löpt genom Viksjö och västra Jakobsberg nu är ett minne blott, finns nya planer för marken. Vad det ska bli? Småskaliga bostäder.

  • Publicerad 11:29, 18 nov 2019

Här är områdena som ingår i den första etappen där kommunen vill bygga bostäder. Foto: Järfälla kommun

Fram till för några år sedan löpte en kraftledning genom hela västra delen av Järfälla. Från Hässelby, genom Viksjö och västra Jakobsberg upp till E18 i höjd med Kallhäll.

Men 2017 började arbetet med att gräva ner kraftledningen, ett arbete som blev klart tidigare i år – och därmed frigjordes ledig mark att bygga på.

Kommunen utreder därför möjligheten att bygga bostäder på några platser där kraftledningen gått, och först ut är Viksjö. Planen är framför allt att bygga småhus och villor.

– Målbilden är marknära bostäder, för att behålla karaktären som Viksjö har idag, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla.

"Litet och tätt"

Förra veckan klubbade kommunstyrelsen igenom att en markanvisningstävling ska dra igång för den första etappen, där Viksjö ingår. Där ska bostadsutvecklare få komma med sina förslag på hur området ska bebyggas.

– Vi vill hitta rätt skala, småhus, litet och tätt, en sammanhållen bebyggelse. Så som Viksjö planlades på 60-, 70- och 80 talen, fast i en ny tids-era, säger Emelie Grind.

Nedgrävningen av kraftledningarna är en del av ett regeringsuppdrag som Svenska kraftnät har, och vars syfte är att just frigöra mark för bebyggelse i tätbebyggda områden.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan planera för mer småhusbebyggelse, det har varit stort fokus på att bygga tät stad i kommunen under många år. Nu kan vi också visa på attraktiva lägen för mer småhusbebyggelse och villor, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd, i ett pressmeddelande.

Enligt Emelie Grind brukar det ta ungefär två år att ta fram en detaljplan men det är i nuläget oklart när planerna i Viksjö kan gå upp för beslut.