Här kan Stockholm få en ny saluhall

Inom några år kan Läkarhuset vara ett minne blott. Fastighetsägaren och staden går vidare med planerna på att riva byggnaden vid Odenplan och bygga nytt, med bland annat en saluhall i bottenplan.

  • Publicerad 06:15, 15 mar 2021

Tanken är att det ska bli någon form av mötesplats, till exempel en saluhall, i bottenvåningen till den nya byggnad som i framtiden kan ta plats där Läkarhuset står i dag. Det finns ännu ingen detaljplan men fastighetsägaren Skandia vill att byggnaden ska rymma kontor, handel och eventuellt hotell. De för täta dialoger med Stockholms stad.

– Vi vill addera något till gatulivet. Idén om en saluhall måste utvecklas men vi vill gärna få till någon form av plats där folk kan ses under dygnets alla timmar. Det finns ingen riktig träffpunkt på platsen i dag, säger Markus Pfister, fastighetschef på Skandia fastigheter och drar exempel på sådana i andra stadsdelar:

– Västermalmsgallerian, Östermalmshallen och Ringen. Man kan också titta på Urban Deli på Sveavägen som kombinerar restaurang med försäljning av mat. Men vi behöver vara försiktiga, gestaltningen är väldigt viktig när gammalt möter nytt.

Han räknar med att detaljplanearbetet kan ta ett par år. Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) menar att en omdaning av kvarteret där Läkarhuset ingår vore positivt för Odenplan.

– Tanken är bland annat att få bort prång som skapar otrygghet när det är mörkt och i stället få till en naturlig mötesplats. Det är lätt att ta sig dit och platsen har potential, säger Joakim Larsson (M).

Måste den nuvarande byggnaden rivas?

– Vår bedömning är att det är välmotiverat. Läkarhuset byggdes för en annan typ av verksamhet, med små fönster så att det inte skulle störa labbverksamheten. Det här är ett gyllene tillfälle att bygga något bättre och mer anpassat för publika verksamheter. Viktigt är att det nya håller hög arkitektonisk kvalitet och samspelar med stenstaden, säger Joakim Larsson (M).

Vasastadsbon Sneja Samal tycker att det vore kul med en saluhall vid Odenplan. Foto: Pekka Pääkkö

Sneja Samal, 25, bor vid S:t Eriksplan och ser gärna att det blir en saluhall vid Odenplan.

– Det låter kul! Jag är positivt till nya saker, säger hon.

Helena Sundlöf har bott vid Odenplan i sex år.

– Jag saknar inte en saluhall här, allt finns inom gångavstånd, men visst vore det trevligt. Jag hoppas dock att lite av vården också kommer att få plats i den nya byggnaden om det blir någon, säger hon.

Därför dröjer nya kiosken