Träden börjar nu växa upp på den mark som Tyresö har köpt från Stockholms stad. På bilden syns Grustagsvägen som går mellan området och Lindalen. Foto: Sandra Samppala

Här kan Tyresö få nytt företagsområde

Kalhygget vid infarten till Tyresö kan i framtiden rymma företag, bensinstationer och en brandstation. Det är inriktningen för kommunens fortsätta planering för området som tidigare låg i Nacka kommun.

  • Publicerad 14:52, 30 jun 2021

Sedan Tyresö köpte det obebyggda kalhygget, som ligger mellan Tyresövägen och Lindalen, har frågan varit vad som ska hända med området på sikt.

Det har funnits många idéer. Idrottshall, bussdepå, handelsområde och återvinningscentral väljer kommunen bort i ett första steg.

I stället rekommenderar tjänstemännen att det blir ett företagsområde med utrymme för bensinstationer och en ny brandstation.

Klubbat i ett första steg

Politikerna klubbade vid senaste stadsbyggnadsutskottet igenom det som inriktning i den fortsatta planeringen för området.

– Vi tänker oss det som ett företagsområde. Sedan finns det också behov av plats för en ny brandstation och behov av att kunna omlokalisera bensinmackar som i dag inte ligger så lyckat till, säger Mats Lindblom (L), ordförande i utskottet.

Ge tillgång till byggd mark

Förutom att ge fler företag plats i Tyresö skulle företag som redan finns i kommunen i dag kunna flytta till området.

– Förutom nyetableringar ger kalhygget oss en unik möjlighet att städa upp lite. Det skapar jättemånga möjligheter på andra håll i kommunen. Vi skulle till exempel kunna lägga industriområden, som i dag finns vid bostadsområden, vid motorvägen i stället.

Köpte marken från Stockholm

I maj 2018 beslutade kommunfullmäktige i Tyresö att köpa markområdet.

Prislappen på 68 miljoner gav Tyresö 23 hektar mark som låg i Nacka kommun och ägdes av Stockholms stad.

Det obebyggda kalhygget ligger mellan Tyresövägen och Lindalen.

2014 skövlades skogen utan att grannarna informerades, som Mitt i Tyresö skrev om då.

NCC arrenderar marken. Vid senaste fullmäktigemötet beslutades att godkänna det nya avtalet som innebär att arrendet avslutas i september 2021 i stället för – som i det tidigare avtalet – mars 2023.

Visa merVisa mindre

Den marken som blir fri skulle i sin tur kunna användas till annat som till exempel nya bostäder eller förskolor, konstaterar han.

I tjänsteskrivelsen bakom beslutet står det att företagsområdet, bensinstationerna och brandstationen skulle "dra nytta av den goda tillgängligheten från vägnätet utan att behöva passera bostadsbebyggelse, samt den relativa avskildheten från densamma."

Idrottshall väljs bort

En idrottshall är en av flera idéer som kommunen väljer bort i det här läget. Kommunen ska i stället titta närmare på vilka andra platser som skulle passa bättre.

– Vi tror att det finns ställen i kommunen som ligger bättre till för barn och unga att ta sig till.

Att skapa ett handelsområde väljs också bort.

– Skulle vi bygga ett handelscentrum på kalhygget skulle vi utarma vårt centrum. Vi vill fokusera handeln till Tyresö centrumområde i stället.

Kommunstyrelsen avgör

Frågan om inriktningen för planeringen för Tyresös nya markområde ska vidare till kommunstyrelsen efter sommaren.

Om det klubbas igenom också där är nästa steg att börja arbeta med förslaget till detaljplan.