Här kan Stockholm få två nya höghustorn

Stockholm kan få ett nytt landmärke. Mellan Sickla och Hammarby Sjöstad planeras Nacka Port – ett helt nytt bostadskvarter fördelat på bland annat två torn som är tänkta att bli över 100 meter höga.

  • Publicerad 10:59, 31 maj 2018

Planerna på att bygga höghus i kvarteret Klinten mellan Sickla, Hammarby Sjöstad och Henriksdal i Nacka har pågått länge.

Nu går projektet in i nästa fas.

Arkitektbyrån Kjellander Sjöberg vann i början på maj den utlysta arkitekttävlingen för utvecklingen av kvarteret och skissar nu för fullt på hur det ytterligare ska utformas.

Projektet, som går under namnet Nacka Port, består av en huskropp på 33 000 kvadratmeter bruttoarea delvis fördelat på två torn på över 100 meter – där det högsta uppgår till 30 våningar – och är tänkt att bli ett nytt landmärke.

Kvarteret med sina högre och lägre delar ska "möta staden" och bli en "nod och port för ett nytt stadsutvecklingsområde, en blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel och service", enligt juryns motivering.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Kjellander Sjöberg uppger själva att "projektets utgångspunkt är att foga samman och skapa nya kvalitéer i en komplex varierad stadsmiljö" där planen är att skapa ett stadsliknande liv med bland annat cykelcafé, öppna arbetsytor, hotell, gym och kulturfrämjande verksamheter.

Höghusen är också tänkta att delvis byggas i trä.

Nya trenden i Stockholm – supertak med pool och krog

Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog (S) välkomnar projektet och ser fram emot den dialog som nu ska inledas mellan Nacka kommun och Stockholms stad.

– Det är för tidigt att ge några synpunkter på utformningen. Men vi tycker det är kul att Nacka satsar och deltar i utvecklingen i den här delen av regionen. Alla sådana här satsningar att stärka den här miljön kring kommungränsen har pågått under lång tid.

En detaljplan beräknas vara färdig till 2020.

SE FLER BILDER I FILMEN HÄR OVANFÖR
 
 
 
 
 

Högt. Huskroppen mynnar ut i två torn där det högsta beräknas bli 30 våningar. Foto: Engram