Stockholm ska få fler pendelbåtslinjer Foto: Linda Gren

Här kan Stockholm få nya pendelbåtslinjer

Fyra sträckor pekas ut som lämpliga för pendelbåtstrafik, visar en ny rapport. Nu ska ytterligare studier göras innan försöket beräknas dra igång nästa år. "Det är försiktig optimism för de här platserna", säger Gustav Hemming (C).

  • Publicerad 17:00, 27 jan 2019

Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd i Stockholm. Foto: Pressbild

Den blågröna majoriteten i landstinget i Stockholm har tagit med i budgeten att de vill bygga ut pendelbåtstrafiken i länet. Nu har trafikförvaltningen lämnat in en strategisk utredningsrapport där flera båtlinjer bedöms som lämpliga.

Sträckorna det har tittats på är Hägersten–Norra Ulvsunda, Slussen/Gamla Stan–Norra Ulvsunda, Ekerö–Vårby och Nybroplan–Lidingö.

Ingen skattesänkning i blågröna landstinget i Stockholm

De anses vara särskilt lämpliga för pendelbåtstrafik och visar på goda restidsvinster för resenärer, enligt det tjänsteutlåtande som tagits fram inför trafiknämndens möte den 31 januari.

– Det fulla utredningsarbetet för nästa steg är inte klart i och med den här utredningen. Det här är en publicering av data där vi slutrapporterar det första uppdraget och ger ett nytt uppdrag framåt, så det här är inte det färdiga resultatet, säger Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd i Stockholm.

I det nya uppdraget som föreslås ska fördjupade studier göras av de föreslagna sträckorna.

Extra intressanta

När de första försöken planeras införas 2020 och 2021 är det särskilt två linjer, de från Norra Ulvsunda till Hägersten alternativt Gamla Stan, via bland annat Kungsholmen, Lilla och Stora Essingen som anses ha särskilt goda förutsättningar.

Där finns en prognos om ca 350 resenärer respektive 900 resenärer under en vardags maxtimme. Den genomförda samhällsnyttoberäkningen visar dock på negativt utfall ”vilket indikerar att nyttan inte väger upp till kostnaderna”, står det i tjänsteutlåtandet.

–  De sträckorna betraktar förvaltningen som extra intressanta. Det vi halvt försiktigt kan säga är att det ökar kraftigt sannolikheten för att några av de här pendelbåtslinjerna som beslutas att göras 2020 och 2021 kommer att angöra Kungsholmen, Hornsberg, södra Ulvsunda och Stora Essingen i någon form. Det är inget löfte, men sannolikheten har ökat, säger Gustav Hemming.

– Så jag skulle ändå säga att det är glädjande för de boende på Essingen och Hornsbergs strand där många har önskat sig pendelbåtstrafik. Det är försiktig optimism för de här platserna.

Sträckan Ekerö-Vårby väntas dock inte genomföras, enligt Gustav Hemming.

– Där är planen i stället att vi ska trafikera med buss och färja som på 90-talet, säger han.

När det gäller linje 80, som trafikerar sträckan Nybroplan-Lidingö, föreslås den kompletteras med Norra Djurgårdsstadens målpunkter och kopplas ihop med befintlig linje från Ropsten vidare till Tranholmen och Storholmen.

– Då skulle den linjen få koppling till Danderyd och Djursholm. Och den kanske allra viktigaste angöringen vid Ropsten, som redan är bestämd

Linjerna som studien valt att gå vidare med

Hägersten–Norra Ulvsunda: Hägersten, Stora Essingen, Alvik, Hornsbergs Strand, Minneberg, Huvudsta, Ulvsunda, Solna Strand och Norra Ulvsunda.

Slussen/Gamla stan–Norra Ulvsunda: Slussen med Kungsholmstorg och Essingeöarna samt fortsätter därefter mot Alvik, Hornsbergs Strand, Minneberg, Huvudsta, Ulvsunda, Solna Strand och Ulvsunda.

Nybroplan–Lidingö: Linje 80 som i dag trafikerar Nybroplan-Lidingö förlängs och föreslås kopplas ihop med linje 81. I samband med kompletteras sträckan med målpunkter i Norra Djurgårdsstaden för att sedan gå vidare till Tranholmen och Storholmen.

Ekerö–Vårby: Linjen är tänkt att binda ihop Ekerö och Huddinge. Dialog föreslås inledas mellan landstinget och kommunerna om en samfinansiering av sträckan med bussförbindelse och vägfärja. Om det uppnås skrotas planerna på en pendelbåtslinje.

Visa merVisa mindre