Byggplaner. I dag finns framför allt parkeringsplatser och återvinningskärl på platsen. Foto: Patrik Wirén

Här kan parkering bli flerbostadshus i Kärrtorp

Exploateringskontoret ger tummen upp till planerna på 70 nya lägenheter i närheten av Kärrtorps centrum.

  • Publicerad 16:20, 24 nov 2021

Området, som ligger längs Holmögaddsvägen och gränsar mot tunnelbanespåren, består i dag av en parkeringsplats, återvinningskärl och en elnätsstation. En kort bit därifrån, på andra sidan Kärrtorpsvägen, ligger Kärrtorps centrum.

Här har exploateringskontoret anvisat mark till RW Bostad för att bygga 70 nya lägenheter. Det handlar om hyresrätter fördelade på ettor och tvåor, samt ett underjordiskt garage. En mindre lokal föreslås också i en del av bottenvåningen för att knyta an till Kärrtorps centrum.

Parkeringsplats i Kärrtorp kan bli bostäder

Kan börja byggas 2024

Kontoret bedömer, enligt tjänsteutlåtandet, att "projektet ger ett välbehövligt tillskott av lägenheter i ett bra kommunikationsläge samtidigt som det kan öka både trivseln och säkerheten i området och bidra till en blandad stad."

Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen. Bland annat behöver buller- och riskutredning tas fram då projektet ligger intill tunnelbanespåren.

Arbetet med detaljplanen kommer att pågå i ungefär 24 månader och preliminär byggstart sker 2024. Första inflyttning bedöms ske två år senare, 2026.