Här kan nya Birkaskolan byggas

Trångbodda Birkaskolan har länge varit i behov av bättre och mer långsiktiga lokaler än barackerna vid Tappströmsskolan. Men nu ser det ut som att skolan kan få en ny placering i Ekebyhov.

  • Publicerad 16:40, 3 feb 2017

Vi måste ju bygga en ny skola till våra elever.

Fristående Birkaskolans drygt 200 låg- och mellanstadieelever går i dag i Tappströmsskolans lokaler. Men ett hundratal högstadieelever får inte plats och går i stället i baracker intill. De är trånga och uppförda med tillfälliga bygglov.

Senast 2019 skulle skolan vara ute, var det tidigare beskedet, då går byggloven ut.

Lösning på gång

– Vi har temporära lokaler som är allt annat än optimala. Det är ingen långsiktig lösning. Det blir en bullrig miljö för både barn och vuxna. Föräldrar och elever blir oroliga för framtiden, sade skolans rektor Ulrika Söderqvist till Mälarö Tidning i februari förra året.

Men nu ser en långsiktig lösning ut att vara på gång för Birkaskolan.

Ett område intill Uggleberget på centrala Ekerö, mellan OKQ8-macken och Destination Ekerö, har pekats ut som en lämplig plats för skolan att flytta till. Här anser kommunens stadsarkitektkontor att en F-9-skola kan byggas i två våningar, eventuellt även med en förskola.

– Tanken är att det ska vara en permanent lösning för Birkaskolan som också ger mer utrymme vid Tappströmsskolan, säger Monika Stenberg, planchef på Ekerö kommun.

Hoppfull

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i tisdags att ta frågan vidare och gav då tjänstemännen på stadsarkitektkontoret uppdraget att upprätta en detaljplan.

Rektorn Ulrika Söderqvist känner sig hoppfull:

– Eftersom vi inte får ha kvar de här lokalerna så vi måste ju bygga en ny skola till våra elever. Vi utreder olika möjligheter att bygga nytt eller hyra, så det här är inte vårt enda spår. Men den här bollen ligger hos kommunen nu, de har sett att vi är intresserade. Nu är det i rullning, säger hon.  

Någon tidsplan för när en ny skola skulle kunna stå klar vill dock varken Ulrika Söderqvist eller Monika Stenberg uttala sig om. Detaljplaner är ett tidsödande arbete, så det lär dröja innan en flytt blir av. Men det är i alla fall inte lika bråttom som tidigare.

Tätortsnära natur

– Byggnadsnämnden förlänger det tillfälliga bygglovet ytterligare några år, säger Monika Stenberg.

Men det kan finnas ett litet problem med byggplanerna. I den gällande översiktsplanen är den aktuella marken nämligen klassad som tätortsnära natur, markyta som ska användas till rekreation och ska helst inte bebyggas.

Stadsarkitektkontoret bedömer dock att en ny skola är av ett stort allmänt intresse, något som väger tyngre än behovet av rekreationsmark.

– Det behövs sannolikt ytterligare utredning när vi påbörjar detaljplanearbetet, säger Monika Stenberg.

Detaljplanen måste därmed hanteras med så kallat utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Folkparken i Ölsta vände pandemikris till kulturprisvinst

Nyheter Ordföranden: "När det verkligen gällde, då hjälpte folk oss" Pandemin höll på att knäcka den hundraåriga folkparken på norra Färingsö. Men krafter mobiliserades och nu står Ölsta på andra sidan – som årets kulturprisvinnare.fredag 1/7 9:09

Jazzkvällarna igång igen på festplatsen

Nyheter Fyra konserter under sommaren Ingen sommar utan jazz på festplatsen i Skå! 8 juli drar första konserten igång.fredag 1/7 9:08

Ny Adelsöväg får historiskt namn

Nyheter Tegelbruket ger namn i nya bostadsområdet Adelsös arbetarhistoria har vävts in i namnen på vägarna i det nya bostadsområde som byggs på Adelsö.fredag 1/7 9:07