NY PLAN FÖR PLANEN. Nu finns det en ny plats för en 11-spelsplan på Kungsholmen. Foto: Anders Ekström

Här kan ny konstgräsplan byggas på Kungsholmen

Nu har en ny plats för den 11-spelsplan, som ska ersätta den som försvinner på Stadshagens IP, pekats ut. Det handlar om en ny park.

  • Publicerad 14:22, 11 nov 2020

När grönblåa majoriteten tog över makten var ett av de första dragen att slopa planerna på att bygga ersättningsplanen i Fredhällsparken, en fråga Centerpartiet drev hårt vilket ledde till valframgångar i Fredhäll. Sedan dess har det varit locket på om möjliga lösningar – tills nu.

S-vrede över stoppad fotbollsplan i Fredhäll

För i budgeten för 2021 står det att tjänstemännen ska "utreda placeringen av en 11- spelsplan i direkt anslutning till Kristinebergs BP", det vill säga 7-spelsplanen i området.

Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) är nöjd med det nya beskedet.

– Ja, två saker har varit viktiga för mig. Dels att rädda Fredhällsparken, dels att få till en lösning som funkar för idrotten. Planen i Fredhällsparken hade aldrig fungerat för idrotten, där fanns inga toaletter eller omklädningsrum. Men en placering nära Kristinebergs IP gör att man kan använda de befintliga faciliteterna där. Ur ett stadsbyggnads- och idrottsperspektiv är det här den absolut bästa lösningen, säger hon.

Beskedet överraskade exploateringskontoret som håller på med en utredning kring alternativa platser för en ersättningsplan, men den är inte klar och det finns ingen tidplan för när den ska redovisas, enligt kontoret. Men dagens besked ska ses som att politiken nu pekar ut riktningen enligt Ernlund.

Tidigare har det från politiskt håll utlovats att ersättningsplanen ska stå klar innan bygget vid Stadshagens IP kan börja.

Gäller det fortfarande?

– Det vi säger nu är att vi ska utreda den exakta placeringen, därför är det i dagsläget svårt att svara på en exakt tidplan. Den frågan är precis det som vi ska utreda.

Stopp för fotbollsplan i Fredhällsparken kan försena bostäder

Men när Fredhällsparken utreddes gällde det löftet, nu låter det inte så?

– Jo, men det viktiga är att vi får till en 11-spelsplan på en plats där vi kan använda den. Den exakta tidplanen för när och var den ska placeras är det som vi nu behöver utreda.

FÅR PLANVÄN? Här, "i direkt anslutning till Kristinebergs BP, planerar staden nu för en 11-spelsplan. Foto: Sacharias Källdén

KARTA. Här ses 7-spelsplanen Kristinebergs BP, 7-spelsplanen, nere till höger i bild. Tennishallen är i mitten. Foto: Google Maps

Samtidigt har Stockholms tennishall som står nära Kristinebergs BP, och vars kontrakt förlängs varje år, haft löfte om att få vara kvar på sin plats till en ersättningshall finns kvar. Den ska sedan tidigare ersättas med en underjordisk hall under Stadshagens IP i samband med ombyggnationen där.

Elva år av ovisshet över för tennishallen

Det låter som att någon av tennisen eller fotbollen riskerar att stå utan plats under en tid?

– Så här är det med stadsutveckling i Stockholm. Det blir delvis ett pussel där man behöver pussla att bygga bra boenden och ersätta idrottsanläggningar. Därför vill vi återkomma med den exakta tidplanen för de här delarna. Den beror ju på den exakta placeringen. Det viktiga nu är att vi pekar ut en inriktning för att utreda den.

Tennishallens placering har också tidigare mötts av protester och kritik, eftersom planerna för Kristinebergs strandpark inte har kunnat förverkligats fullt ut. Men Ernlund hoppas inte det nya förslaget ska vålla nya protester – trots att det handlar om en plats i en park på nytt.

– Det är fortfarande planen att det ska bli park på platsen, därför behöver vi återkomma till den exakta placeringen. Vi vill inte ställa idrottsytor mot park och är övertygade om att det går att hitta en bra placering som också gör att vi kan få till den här viktiga parken, säger hon.

Nu ska den nya placeringen och kostnaden stötas och blötas bland stadens olika förvaltningar under kommande år.

– Under nästa år behöver vi komma vidare och sätta tidplan och alla delar för att veta vilka beslut som behöver fattas för att få till den här planen, säger Ernlund.

– Det här blir jättebra. Det är det bästa alternativet för idrotten.