Här kan moduler åt nyanlända byggas

Ett utdömt äldreboende, tomma kontor och modulhus kan bli hem åt nyanlända i Sundbyberg. Nästa år ska Sundbyberg ordna boende åt 143 nyanlända med uppehållstillstånd, dubbelt så många som i år.

  • Publicerad 08:27, 29 nov 2016

2017 ska mottagandet av nyanlända dubbleras i Sundbyberg. Kommunen har då ansvar för att ordna boende åt 143 personer. En lösning är att omställa befintliga lokaler till bostäder.

– Vi har inte begränsat oss utan gör en förutsättningslös genomgång av stadens och Förvaltarens fastigheter, säger Kjell Sundin, lokalstrateg på kommunen.

Utdömda äldreboendet.

Milotområdet i Ursvik med flera tomma kontorsbyggnader har diskuterats. Ett annat tänkbart hus är det tömda äldreboendet Lötsjögården i Hallonbergen.

– Arbetsmiljöverket har dömt ut det som äldreboende och det finns i dag inga planer för fastigheten. Där kan vi få till 55 lägenheter, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i individ- och omsorgsnämnden.

Samtidigt scannas Sundbyberg på mark där det kan byggas moduler med tillfälliga bygglov. Enköpingsvägen där man redan nu förbereder för en framtida stadsgata, har ringats in.

– Moduler är inget förstahandssval, men nu flaggar Migrationsverket för att det kommer många ensamstående framöver, då kan enkla bostäder som byggs som korridorer passa, säger Josefin Malmqvist.

Tanken är upplåta en del av modulbostäderna åt nyanlända och annan del åt tillexempel studenter, vilket bedöms som positivt i integrationssyfte.

Under hösten har Sundbyberg försökt få privatpersoner att hyra ut rum åt nyanlända. Men intresset har varit svalt, endast en bostad har ordnats den vägen.

– Många bor i små lägenheter och har kanske inte möjlighet att hyra ut ett rum. I Nacka tillexempel, där det finns många villor, är det en annan situation. Men vi är hoppfulla om fler, säger Josefin Malmqvist.

Hittills i år har Sundbyberg tagit emot 73 av de 78 nyanlända som anvisats kommunen 2016. Det är störst andel i länet. De som kommit hit har placerats i lägenheter hos Förvaltaren och i ett avvecklat omsorgsboende i Hallonbergen.

Kommunen har ansvar för boendet under etableringstiden som är två år.

– Under tiden hjälper vi till att söka bostad, som att ställa sig i kö och leta bostad i andrahand. Efter två år får de själva ta ansvar för sitt boende, säger Abdul Badume, flyktingsamordnare.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Inställda pendeltåg och förseningar i trafiken

Nyheter Spårfel drabbar morgonpendlarna Det är en bökig morgon för många pendlare med förseningar och inställda avgångar i pendeltågstrafiken. Orsaken är ett spårfel och signalfel mellan Spånga och Sundbyberg.onsdag 22/9 7:34

Företagare väljer kollektiv framför kontor

Nyheter Flexibla arbetsplatser kan bli vanligare efter pandemin Kontoren och våra beteenden på arbetsplatsen kommer att förändras tror forskaren Lena Lid Falkman – vi kollade in i Signalfabriken där ett nytt kontorskollektiv öppnade i augusti.söndag 19/9 1:20

Forskaren: Stora kontor kommer inte att dö ut

Nyheter Men arbetsplatsen kommer att förändras rejält efter pandemin Människan är en så pass social varelse att stora kontor aldrig lär försvinna, menar forskaren Lena Lid Falkman. Samtidigt tror hon att arbetsplatser kommer att förändras och att coworking blir...söndag 19/9 1:15