Björkhagen. Hela Björkhagsplan med kringliggande gator, samt stråken mot tunnelbanan kan få nya ordningsvakter. Foto: Ylva Bergman

Här kan linje 17 få fler ordningsvakter

Staden vill se fler ordningsvakter i stadsdelen, och har nu sökt polistillstånd för det. Den här gången är det Björkhagens centrum och parkleken Brödkaveln i Bagarmossen som är aktuella.

  • Publicerad 19:30, 19 jan 2022

Sedan tidigare finns fyra LOV 3-områden i stadsdelen – alltså områden där ordningsvakter får jobba. Två platser i Skarpnäck: det ena kring Pilottorget och brandparken och det andra vid Skarpnäcks torg.

Även på Lagaplan i Bagarmossen finns ett tillstånd sedan tidigare, liksom vid stadsdelsförvaltningens lokaler vid Björkhagsplan i Björkhagen. Det sistnämnda löper dock ut våren 2022.

Och nu är det alltså ytterligare områden i Bagarmossen och Björkhagen som är aktuella, berättar trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD).

– I Björkhagen handlar det om att bygga samman området mellan SL:s ordningsvakter vid tunnelbanan och stadsdelsförvaltningens ordningsvakter. Orsaken är att det förekommer en hel del ordningsstörningar och även drogförsäljning. Det har kommit in många allmänningar från boende som tycker det känns otryggt och ungefär samma sak beskrivs i Bagarmossen, säger han.

Trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD). Foto: Sacharias Källdén

Gängen förflyttar sig

Problemet i dag, menar Erik Slottner, är att SL:s ordningsvakter inte har befogenheter att agera om det förekommer ordningsstörningar utanför deras område.

Genom att ansöka om nya LOV 3-platser kan stadens ordningsvakter få ökade möjligheter att ingripa i ett större område.

– De handlar om väldigt små områden och ibland kan kameror och LOV 3 innebära att gängen hittar nya ställen att vara på. Just i Bagarmossen har Brödkaveln blivit en sådan plats som gängen förflyttats sig till efter att Lagaplan blivit ett LOV 3-område. Därför vill man utöka området, förklarar han.

LOV 3-områden

Stadens kommunala ordningsvakter har endast befogenhet att verka på specifika platser förordnade av polisen, så kallade LOV 3-områden.

Genom ett gemensamt anropningssystem med polisen kan vakterna rycka ut och komplettera polisen när brott begåtts eller där ordningsstörningar sker.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre