Här kan Kungsholmen få ett 17-våningshus

Ett 17 våningar högt hus planeras på Lindhagensgatan på västra Kungsholmen. Förslaget skulle ge cirka 72 nya bostäder.

  • Publicerad 16:52, 2 jan 2018

Västra Kungsholmen fortsätter att utvecklas med fler bostäder. Projektet som nu är ute på samrådet är av det mer spektakulära slaget.

Det handlar om ett 17 våningar högt hus med cirka 72 lägenheter på Lindhagensgatan. Det ska också finns plats för verksamhetslokaler och ett parkeringsgarage i byggnaden. Det parkeringshus som idag finns på platsen kommer att försvinna.

Tanken med projektet är att stärka områdets koppling till S:t Görans sjukhusområde som ligger alldeles bakom det planerade huset.

Samråd under hela januari

Projektet gick redan i mitten på december ut på samråd och ett öppet samrådsmöte hålls i Tekniska nämndhuset den 16 januari klockan 18.

Samrådet avslutas den 30 januari och enligt tidsplanen ska projektet kunna tas upp för antagande i stadsbyggnadsnämnden senare under det här året.