Här kan Kungsholmen få ännu en jätte-idrottshall

En dubbelidrottshall kan bli två. Nu kan Vårt Kungsholmen avslöja att staden planerar för ytterligare en hall med två fullstora planer och gymnastikytor – i Konradsberg.

  • Publicerad 07:06, 1 mar 2016

Kungsholmen, likt hela innerstan, skriker efter fler idrottshallar. Men inom några år kan alla trångbodda idrottsföreningar hoppas på ett uppsving. Som bekant är det på gång med en ny dubbelhall i Kristineberg, även om projektet flyttats fram flera gånger de senaste åren. De senaste uppgifterna är att den ska stå klar – men tidigast 2020.

LÄS MER: Här är de första skisserna på dubbelhallen i Kristineberg

Men nu kan Vårt Kungsholmen avslöja att Kungsholmen kan få ytterligare en dubbelhall ungefär samtidigt. Nämligen i Konradsberg.

Det är utbildningsförvaltningen tillsammans med Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, som planerar för den nya idrottssatsningen eftersom dagens hall i området inte räcker till.

– Tillsammans med utbildningsförvaltningen vill vi bygga en dubbelidrottshall, med två fullstora hallar och mindre lärosalar och gymnastiksalar där man kan ha mindre aktiviteter i grupper, säger Thomas Bergsell, kommunikatör på Sisab.

Skolor och föreningar ska använda hallarna

Platsen är mellan Konradsbergsgatan och gång- och cykelvägen vid Drottningholmsvägen, där staden tidigare siktat på att bygga bostäder. Men i och med att Mariebergs-planerna nu har lagts på is på grund av flygbullerfrågan ser man nu nya chanser att utnyttja ytan. Utanför hallen och kring hus S på campus-området finns även förslag på en lekyta.

Nyligen togs beslut på exploateringskontoret om att utreda förutsättningarna och i veckan har de inblandade parterna också träffat stadsbyggnadskontoret för att prata vidare om planerna. Än finns inget inriktnings- eller genomförandebeslut hos utbildningsförvaltningen eller Sisab på hallen men förhoppningen är att allt ska stå klart 2021/2022 enligt Thomas Bergsell.

Tanken är att hallarna ska utnyttjas av skolorna i området dagtid och föreningslivet på kvällar och helger.

– Precis. Det är ju brist på hallar så det kommer säkert vara full fart där. På hela Konradsbergs-området finns det ju 4 000 skolbarn så det behövs komplement till den hallen som finns, säger Thomas Bergsell.

Oskar Kotsalainen, verksamhetsansvarig på Kungsholmen basket, är glad över beskedet att det kan bli ytterligare en dubbelhall.

– Det är fantastiskt för idrotten på Kungsholmen. Med glimten i ögat så innebär det att vi får komma in i värmen och slipper vara utomhus och träna. Vi är på väg att bli en stor förening så vi kommer att ha ett enormt behov när hallarna är klara, säger han.