GAMMALT OCH NYTT. Huset vid Nordenflychtsvägen, till vänster, bevaras. PÅ bilden till höger syns den nya bebyggelsen vid Lenngrensgatan/Lindhagensgatan. Foto: Per Brandt/Fojab/Råformat

Här kan Hornsberg få fler butiker och kontor

Nya kontor – men också plats för butiker, restauranger eller showrooms. Så vill fastighetsägaren göra om kvarteret i Hornsberg. Nu kan du tycka till om planerna.

  • Publicerad 07:00, 11 jan 2021

Det är i hörnet Lindhagensgatan/Nordenflychtsvägen som Castellum vill stöpa sin fastighet. Kontorsbyggnaden mot Nordenflychtsvägen, där bland annat en stallfasad från 40-talet finns integrerad. Den ska sparas. Resten rivs för att ge plats åt ny bebyggelse.

Här ska Hornsberg få fler kontor och butiker

Det ska ge mer kontorsytor – men i bottenvåningarna ska det öppnas upp rejält med plats för exempelvis butiker, restaurang och showrooms. På de framtagna skisserna ser det nästan ut som en mini-galleria men det är inte planen enligt Castellum.

”Vår ambition är att det ska vara vanliga butikslokaler med huvudsaklig entré från gatan. Konceptet bygger inte på en gallerialösning även om det inte utesluter att man också kan ha butiksentré in mot kontorens entréhall”, skriver projektchefen Brita Lindqvist i ett mailsvar.

Mellan två-fyra ”inbjudande butiks- och verksamhetslokaler” kan ta plats i gatuplan enligt henne plus husets entréhall, där det också kan bli publikt innehåll som kafé eller större reception, beroende på hyresgästernas behov. På taket planeras för en stor terrass med utearbetsplatser.

Målet är också att det kan öka den upplevda tryggheten för de som passerar kvarteret jämfört med dagens slutna fasader, uppger Brita Lindqvist. Det blir bland annat ny gångbana med träd längs Lenngrensgatan och mot Lars Forsells gata kan en entré och ”mindre platsbildning” skapas enligt stadsbyggnadskontoret.

”Serviceutbudet ska skapa ett mervärde för såväl medarbetare i fastigheten som alla boende i närheten. Vår målbild är att byggnaden ska bli en servicenod för hela området.” skriver Brita Lindqvist.

Planerna är nu ute på samråd. Någon tidplan för byggstart finns inte utan Castellum avvaktar detaljplansprocessen.

ÖPPET. Vy över en ny entré med butikslokaler längs Lindhagensgatan. Foto: Fojab/Råformat

NYTT. Förslaget sett från Lars Forsells gata. Foto: Fojab/Råformat

Tyck till om planerna

Förslaget är ute på samråd till och med 25 januari. Förslaget visas i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. För mer information om förslaget och hur du kan lämna synpunkter gå in på projektsida på Stockholm växer