Nybygge. Ett nytt flerfamiljshus planeras i södra delen av Medsolsbacken. Foto: Google maps

Här kan Hässelby strands nästa höghus byggas

Maltesholmsvägen planeras få nära 500 nya hyresrätter. Nu har Sveafastigheter fått klartecken att planera ett nytt flerfamiljshus i korsningen med Medsolsbacken.

  • Publicerad 07:00, 22 nov 2020

Grönområdet norr om korsningen Medsolsbacken/Maltesholmsvägen försvinner. I stället ska ett nytt flerfamiljshus byggas här, enligt stadens planer.

Sveafastigheter har nu fått en markanvisning, som innebär att bolaget ska få bygga ett hus med 47 hyresrätter.

– Det är ett punkthus som ska smälta in bland de andra punkthusen på Medsolsbacken, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef på Sveafastigheter Bostad.

Hur många våningar ska huset bli?

– Det är inte klart än, men vi brukar bygga fyra lägenheter per plan så det blir nog ungefär 12 våningar och i nivå med de andra husen i närheten, säger Lars Gärde.

Ett villkor för markanvisningen är att bolaget ska lösa parkering, i första hand i garage under marken.

Då all infrastruktur som behövs finns i området behöver staden inte bygga något nytt i serviceväg, enligt exploateringskontoret. De anser också att kollektivtrafiken är god och tjänstemännen bedömer att behovet av bil kommer att minska i framtiden, med hjälp av olika "mobilitetsåtgärder".

Bygget medför ingen betydande påverkan på närområdet och naturen, enligt exploateringskontoret.

Då kan allt blir klart om 4-5 år.

Om allt går enligt plan ska huset börja byggas år 2023.

– Då kan allt blir klart om 4-5 år, säger Lars Gärde.

Kräver ny detaljplan

Men innan Sveafastigheter får sätta spaden i marken måste en ny detaljplan upprättas. Marken är i dag nämligen klassad som naturmark som inte får bebyggas.

Även Svenska bostäder ville bygga på området. En anledning till att Sveafastigheter vann kampen om marken är att bolaget bidrar till en mångfald av byggherrar i området.

Det här är inte det enda bostadsbygget på gång i området. Ytterligare 460 bostäder i flerbostadshus planeras längs Maltesholmsvägen mellan Hässelby strand och Hässelby gård.

Foto: Google maps

Alla byggen på gång längs Maltesholmsvägen

1. Sagax projektutveckling AB planerar att riva de två lägre kontorshusen strax nordöst om Ormängsgatan, på andra sidan macken. Här vill bolaget i stället bygga 100 bostadsrätter.

2. Gotska Fastighets AB planerar att bygga cirka 80 bostäder på den asfalterade ytan där macken Ingo står i dag, intill Hässelgården.

3. JM planerar att bygga cirka 170 bostäder på grönområdet söder om Aprikosgatan.

4. Bolaget Hässelby AB planerar att bygga 70 små hyresrätter ovanpå de två våningar höga tegelhusen från 1980-talet intill tunnelbaneperrongen. Husen används i dag dekvis som specialbostäder och har tillfälligt bygglov.

5. Sveafastigheter planerar att bygga ett flerfamiljshus med cirka 47 hyresrätter i norr om korsningen Medsolsbacken/Maltesholmsvägen.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre