Kan ändras. Förutsättningarna för en ny skola på Solhems bollplan utreds nu. Foto: Stella Papapanagiotou

Här kan en ny skola byggas i Solhem

När tusentals nya Spångabor flyttar in i Bromstensstaden kommer det att krävas fler skolplatser i närområdet. Nu ska Sisab utreda möjligheten att bygga en F-6-skola för 630 elever på Solhems bollplan.

  • Publicerad 17:04, 6 nov 2019

Byggandet av Bromstensstaden är igång. I planen för den nya stadsdelen fanns från början en F-9-skola, men då man inte lyckades lösa en placering ströks skolan för att man skulle kunna gå vidare i byggprocessen.

Skolan fick bli ett eget ärende och ännu är inte frågan om var den ska hamna löst.

LÄS MER: Nu kan 1000 bostäder klubbas i Bromstensstaden

Nyligen berättade vi att staden planerar att bygga ut Sundbyskolans högstadium för att så småningom även kunna ta emot barnen i Bromstensstaden från sjunde klass.

Från dagens tre parallellklasser är tanken istället sex parallellklasser per årskurs i högstadiet på Sundbyskolan.

LÄS MER: Planen: Sundbyskolan kan byggas ut

F-6-skola räcker

I stället för ny F-9-skola för 900 elever räcker det alltså nu att planera för en F-6-skola för 630 elever när Bromstensstaden står klar.

För två veckor sedan fick Sisab, stadens bolag som äger och förvaltar skolfastigheter, i uppdrag av utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att bygga skolan på Solhems bollplan.

Enligt beställningen planeras i så fall även för en fullstor idrottshall på tomten, intill den tänkta skolan.

Enligt uppdraget heter det att en ny skola behöver vara klar till 2025.

Men att Sisab nu utreder möjligheten att bygga på Solhems bollplan innebär inte att det kommer att bli så. Utbildningsnämnden har inte fattat någon form av beslut och enligt skolborgarrådet Lotta Edholm (L) är det fortfarande en öppen fråga var skolan till slut hamnar.

– Flera platser utreds nu för ny skolbyggnation i Bromsten, men det är alldeles för tidigt att sia om vilken eller vilka platser det kommer att bli. Huvudsaken är att vi hittar en bra plats för eleverna som ska gå i den framtida skolan, säger Lotta Edholm i en skriftlig kommentar till SpångaDirekt.