KYRKOVAL. Den 19 september är det kyrkoval. I Ljusets kyrka kan du förtidsrösta. För tider se Botkyrka församlings hemsida. Foto: Åsa Sommarström

Här kan du rösta i kyrkovalet

Den 19 september är det kyrkoval i Sverige. Då får 23 035 Botkyrkabor och 7 216 Salembor gå till valurnorna. Mitt i Botkyrka/Salem går igenom vad som gäller.

  • Publicerad 05:00, 13 sep 2021

Söndagen den 19 september är det kyrkoval i Sverige. Då avgörs vilka som ska styra Svenska kyrkan på församlings-, stifts- och nationell nivå. Man väljer alltså till tre nivåer, ungefär som i valen till kommun, region och riksdag.

Botkyrka är en separat församling, och Salem är en egen.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år får rösta. I Botkyrka är det 23 035 personer som får rösta i årets val, medan det i Salem är 7 216 personer.

Vad pengarna ska användas till

I kyrkovalet kallas kandidaterna som man kan lägga sin röst på för nomineringsgrupper. I Botkyrka finns åtta olika nomineringsgrupper att rösta på. Vissa partier känner vi igen från riks- och kommunpolitiken, så som Socialdemokraterna eller Kristdemokraterna. Men här finns också andra grupper som Frimodig kyrka och Borgerligt alternativ.

I Salem är det sju nomineringsgrupper.

Vad har då politik med kyrkan att göra? Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. Valet handlar framför allt om de olika nomineringsgruppernas syn på hur de pengarna ska användas och hur kyrkans verksamhet ska bedrivas.

Ökat valdeltagande

Valdeltagandet i kyrkovalet är betydligt lägre än i de övriga valen. I kyrkovalet 2013 röstade nästan 11 procent i Botkyrka. Valdeltagande ökade dock rejält i valet 2017, då strax över 18 procent röstade, vilket var något lägre än rikssnittet. Valdeltagandet i landet var det högsta sedan 1950.

I Salem var valdeltagandet lite högre. 2013 låg siffran på strax över 13 procent, medan det 2017 låg på 20 procent.

Vilken vallokal du ska rösta i den 19 september står på röstkortet som du får hem i brevlådan. Vill du förtidsrösta kan du göra det på följande ställen i Botkyrka och Salem: Tumba kyrka, Ljusets kyrka, Tullinge gård och Säby församlingshem.

KYRKOVAL. Den 19 september är det kyrkoval. I Säby församlingshem kan du förtidsrösta. För tider se Salems församlings hemsida. Foto: Salems församling