Kommunen vill att alla tjänstepersoner ska få plats i samma hus. Foto: Mitt i

Här kan det nya kommunhuset hamna

Ett nytt hus på samma tomt där kommunhuset finns i dag eller där Paradisgaraget ligger. Det är de två alternativa placeringarna för ett nytt kommunhus som nu ska utredas. Bygget beräknas kosta runt en miljard kronor.

  • Publicerad 05:00, 16 sep 2020

Frågan om ett nytt kommunhus har varit en följetong som pågått i många år. Anledningen är att de nuvarande lokalerna inte räcker till. Kommunens personal är utlokaliserade på olika håll i kommunen, vilket är både dyrt och opraktiskt.

Först planerades det ett nytt hus i Sjödalsparken, vilket ledde till stora protester våren 2016. De planerna skrotades och man började titta på andra placeringar. Förra året startades en ny utredning om var kommunhuset ska byggas.

Två alternativ kvar

Flera alternativa placeringar har utretts, men bara två huvudalternativ finns kvar. Det ena är att bygga ett nytt större kommunhus på samma tomt där dagens kommunhus står. Det andra är att bygga ett nytt kommunhus på Paradistomten, alltså där Paradisgaraget finns i dag.

Det första alternativet skulle innebära en lägre investeringskostnad och därmed lägre hyra. Det senare skulle bli dyrare, men samtidigt ge en positiv påverkan på fastighetsvärdena i Huddinge centrum, enligt utredningen.

Båda alternativen har behov av parkeringshus på annan fastighet än den som bebyggs. Frågan om parkering är därför en nyckelfråga. För att Paradistomten ska vara ett alternativ så behöver det säkerställas att parkeringsbehovet både för Huddinge centrum och kommunhuset kan tillgodoses.

Kostar en miljard

Det nya kommunhuset beräknas kosta runt en miljard kronor. Skillnaden mellan alternativen ligger på ungefär 300 miljoner kronor. Samtidigt räknar man med att ett nytt kommunhus skulle innebära effektiviseringar och minskade personalkostnader med 24 miljoner kronor om året.

Ett tredje alternativ, att verksamheten stannar kvar i befintliga lokaler, utreds också. Då bedöms bara hälften av effektiviseringarna kunna göras.

Kommunstyrelsen får nu i uppdrag att utreda alternativen närmare för att därefter kunna fatta beslut.