Här kan de boende snart bli utan post

Ett 100-tal hushåll i Visättra kan snart bli utan postutdelning om deras gamla brevinkast inte byts ut. Posten måste då i stället hämtas en halvmil därifrån. – Det verkar inte klokt, säger Irene Sand, i ett av de berörda husen.

  • Publicerad 17:23, 23 feb 2017

I dagarna damp ett brev från Postnord ner i brevinkasten hos över 100 hushåll på Sågstuvägen i Visättra. Posten hotar att sluta dela ut post hos dem från den 20 mars, om de inte byter ut sina gamla brevinkast.

Postnord anser att brevinkasten som är tröga eller för små är ett arbetsmiljöproblem för brevbärarna, och om ingen förändring sker måste de berörda hushållen i stället hämta ut sin post på Postens företagscenter på Sjödalsvägen, cirka fem kilometer bort, under begränsade öppettider.

– Vi har åtskilliga gånger påpekat för den här bostadsrättsföreningen att de ska rätta till sina brevinkast. I de allra flesta fallen kommer man fram till en lösning innan det har gått så här långt. Men nu har vi insett att de inte vill lyssna på oss, säger Erik Fogelström, produktionsområdeschef på Postnord.

Inte de boendes ansvar

Örjan Ahrenfeldt, ordförande i den aktuella bostadsrättsföreningen, menar att det är en kampanj som Postnord just nu driver över hela landet där många boende hamnar i kläm. Han menar att postoperatörerna inte har någon rätt att kräva att fastighetsägare ska genomföra och bekosta anpassningar av brevinkasten för att arbetsmiljön för brevbärarna ska förbättras.

– Om Postnord anser att det är ett arbetsmiljöproblem så är det arbetsgivarens problem att lösa och bekosta det, inte de boende, säger han.

Postnord ser helst att postboxar ska användas i stället, men det tycker inte Örjan Ahrenfeldt är en bra lösning i just de här husen.

– Det är många gamla människor som bor här och som inte tar sig ner till postboxarna. De vill ha sin post i dörren. Postnord bryter mot lagen om de vägrar dela ut post i huset, så jag tror inte att det går så långt. Och innan dess är jag ganska säker på att vi har vi kommit till någon slags uppgörelse. Vi ska ha styrelsemöte i kväll och efter det vet jag mer, säger Örjan Ahrenfeldt.

Delad meningar om lagen

Det råder delade meningar om hur lagen ska tolkas. På Post- och Telestyrelsen anser man att Postnord har lagen på sin sida.

– Från vår sida är det här en fråga om hur långt Postnords utdelningsplikt sträcker sig. Postnord har ålagts av staten att utföra den här servicen men man kan inte rimligen kräva att de ska göra det om de kan få höjd risk för arbetsskador, säger Sten Selander, chef för PTS postavdelning.

Han tycker att man kan dra paralleller till hur sophämtningen funkade förr. Reglerna har förändrats med hänvisning till sophämtarnas arbetssituation.

– Bor man på landet får man sätta upp brevlådan på en plats som anvisas av Postnord. Det är samma sak här, vissa grundregler måste vara uppfyllda.

Många oroliga i husen

Flera boende på Sågstuvägen som Mitt i träffar vill vädra sitt missnöje.

– Det här måste vi få en chans att opponera oss emot, för det är en stor besvikelse. Många här får brev från sjukhus, läkaren och så vidare. Vad händer om man missar det. Posten är en viktig samhällsfunktion, säger Irene Sand, som bor i ett av de berörda husen.

Peter Sand fyller i att det nämligen skulle bli svårt för många att kunna hämta posten dagligen.

Många liknade fastigheter

Äldre brevinkast, som de i fastigheterna på Sågstuvägen, finns i många fastigheter i Huddinge. Men enligt Postnord är det inga fler hus i Huddinge där det just nu har gått så långt som på Sågstuvägen med hot om indragen postudelning.

– Jag tycker inte att man som boende behöver vara orolig. Det är inte så att vi bara kommer och dundrar på utan det är en långtgående process där vi i de allra flesta fallen har en bra dialog med bostadsrättsföreningar och hyresvärdar och kommer fram till en lösning, säger Erik Fogelström.