Ska bli stad. På platsen där det i dag går en tunnel under Stångholmsbacken kan torget Stångholmsplatsen byggas, mellan de nya husen som ska omvandla Stångholmsbacken till en stadsgata. Foto: Olof Eriksson (illustration)

Här kan 685 nya bostäder byggas i Vårberg

Området kring Stångholmsbacken i Vårberg står inför en stor make over. Planen är att klämma in 685 nya bostäder och en förskola på det som i dag mest är parkmark och parkeringsplatser. Nu kan du tycka till om planerna.

  • Publicerad 14:51, 23 apr 2019

Den i dag ganska luftiga Stångholmsbacken kan komma att se ganska annorlunda ut om några år. Här är nämligen planen att runt 685 nya bostäder ska omvandla vägen till en stadsgata, kantad av nya byggnader med lokaler för butiker och service i bottenplan.

För att planerna ska gå i lås kommer en del av det som finns i området i dag försvinna. Stångholmsparken, andra grönytor, garage och parkeringsplatser föreslås ge plats åt de nya byggnaderna. Även den tidstypiska panncentralen med sin skorsten och gångtunnlarna under Vårholmsbackarna och Stångholmsbacken kommer behöva förpassas till historieböckerna.

För att kompensera för det ska nya mötesplatser skapas. Där det i dag går en gångtunnel under Stångholmsbacken är planen att ett slags torg med planteringar, bänkar, grillar och lekplatser ska byggas.

Grönytan som i dag finns vid korsningen av Vårholmsbackarna och Stångholmsbacken ska göras om till en park med sittplatser, planteringar, lekplatser och pulkabacke.

Radhus och punkthus

De 685 nya bostäderna ska bestå av både hyresrätter och bostadsrätter och byggas av de fastighetsägare som finns i området i dag. Totalt handlar det om sex nya bostadskvarter längs Stångholmsbacken, Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna.

Husen kommer variera i höjd, med ett åttavåningshus som högsta byggnad i korsningen Stångholmsbacken/Vårholmsbackarna. Mellan några av de planerade punkthusen närmare Lillholmsskolan tittar staden på om det går att bygga radhus.

De parkeringsplatser som försvinner när de nya husen byggs ska ersättas med parkering under jord i de nybyggda husen.

Ny förskola planeras

Den förskola som finns i området i dag planeras att rivas och ersättas av en ny förskola med åtta avdelningar vid Falkholmsgränd.

Från och med i dag är planerna ute på samråd och fram till den 11 juni går det att tycka till om dem. Den 23 maj kommer planerna ställas ut i Vårberg centrum – då går det att ställa frågor och lämna synpunkter direkt till stadens stadsplanerare.

I slutet av 2020 väntas detaljplanen för Stångholmsbacken kunna klubbas av stadsbyggnadsnämnden.

Byggplaner på Stångholmsbacken rör upp känslor

Tätare. Så här kan de nya byggnaderna komma att ligga, enligt stadens tidiga planer. Foto: Karavan (Illustration)

Så här kan det se ut i framtiden, för den som svänger av från Vårholmsbackarna in på Vårbergsvägen. Foto: Olof Eriksson (illustration)

Närmast Lillholmsskolan, på det som i dag är Stångholmsparken, planeras högre hus med lägre radhus mellan dem. Foto: Olof Eriksson (illustration)

Så här kan korsningen mellan Vårholmsbackarna och Stångholmsbacken se ut om stadens planer går igenom. Foto: Olof Eriksson (illustration)

Väster om Vårholmsbackarna planeras tre byggnader med totalt 95 bostäder på det som i dag är obebyggd mark. Foto: Olof Eriksson (illustration)

Fokus Skärholmen

Byggplanerna vid Stångholmsbacken är en del av stadsbyggnadsprojektet Fokus Skärholmen som drogs igång 2015 av den tidigare S-ledda majoriteten i Stockholm, för att sätta fart på byggandet i 127-området.

Totalt 6 304 nya lägenheter ska byggas i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg fram till 2032 enligt stadens senaste inriktningbeslut.