Vy från tunnelbaneuppgången Mariatorget, till vänster efter korsningen Krukmakargatan/Torkel Knutssonsgatan. Till höger syns förslaget med påbyggnaden. Foto: Stockholms stad

Här kan 30 nya hyresrätter byggas på taket

25-30 nya lägenheter genom en påbyggnad på taket. Det är Einar Mattssons plan för fastigheten på Krukmakargatan. Nu ska det tyckas till om planerna.

  • Publicerad 16:19, 3 mar 2020

Det är Råttan 13 som byggdes på Krukmakargatan 1905 som fastighetsägaren Einar Mattsson nu vill göra om.

Idag är det 79 hyresrätter i kåken, men det ska öka hoppas fastighetsbolaget.

Bort med den nuvarande takvåningen med förråd och etage till underliggande lägenheter. In med två nya, indragna, våningsplan med totalt 25-30 nya hyresrätter, är planen. Totalt blir alltså huset en våning högre med det nya förslaget.

Nu är planerna ute på samråd för att tyckas till om.

Enligt stadsbyggnadskontoret är tanken även att den befintliga fastigheten ska "förändras på ett varsamt sätt i fråga om detaljer, material och utförande".

Ingen större påverkan

Bland annat ska den ursprungliga ädelputsen på det befintliga huset återställas samt på gatufasaderna på de nya våningarna. Däremot kommer den nuvarande, grönärjade plåten att försvinna. Även de tidstypiska balkongerna med "50- och 60-talets identitet" ska "omhändertas med avseende på form, material och proportion", enligt stadsbyggnadskontoret.

Enligt tjänstemännen kommer inte påbyggnaden ha "någon större påverkan" på stadsbilden sett från gatan.

"Påbyggnadens föreslagna två våningar bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljö som bland annat pekar ut stadens siluett."

Samrådet pågår till 6 april. Ett samrådsmöte hålls den 19 mars klockan 17-19 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 på Kungsholmen. Förslaget visas även där, samt på stadsdelsförvaltningen Södermalm, Medborgarplatsen 25 de tider lokalen har öppet.

Här hittar du mer om planerna.