Samlade krafter när bandet klipps i det nya relationsvåldscentrumet i Skärholmen. Foto: Märta Lefvert

Här invigs centrum mot våld i relationer

I dag invigdes ett relationsvåldscentrum i Skärholmen, till hjälp för dem som utsätts för våld i en nära relation. Hit kan alla vuxna som bor i Skärholmen, Liljeholmen-Hägersten och Älvsjö vända sig.

  • Publicerad 09:42, 31 aug 2018

Den som utsätts för våld, hot och trakasserier i en nära relation känner ofta skam, och har ett känslomässigt band till förövaren. Steget att söka hjälp kan vara stort, och för omgivningen kan våldet vara svårt att upptäcka.

– Våld i nära relationer sker ofta bakom stängda dörrar. Men nu  stärker vi vårt arbete med att upptäcka våldet och sänka mörkertalet, säger Anna Tsekas, enhetschef för Relationsvåldscentrum Sydväst.

Anna Tsekas, enhetschef för Realtionsvåldscentrum Sydväst.

Centrumet invigdes idag, på Bredholmsgatan 4 i Skärholmen centrum. Hit kan alla som fyllt 18 år och bor i stadsdelarna Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö söka stöd. Tidigare hade varje stadsdel sin egen enhet, men nu slås de samman till en enda.

– Vinsten är att vi blir en specialenhet med den bästa kompetensen samlad på ett ställe. Det gör att samverkan blir bättre, säger Anna Tsekas.

Lorena Delgado (V), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd, klipper bandet vid invigningen av Relationsvåldscentrum Sydväst i Skärholmen. Vid hennes sida står socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP),  Jessica Jormtun (MP), ordförande i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, och Stefan Johansson (S), ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd.    Foto: Märta Lefvert

Relationsvåldscentrumet erbjuder samtalsstöd till den som utsatts för våld i en nära relation, till exempel våld inom äktenskapet eller hedersrelaterat våld. Syftet är att stärka personen, klargöra vilka följder våldet får och få ett slut på det. Den drabbade kan också få praktisk hjälp, information om sina juridiska rättigheter och stöd under en rättegång.

Även våldsutövare erbjuds insatser, för att att kunna bryta sitt beteende.

– Men precis som för den som utsatts för våld är hjälpen till våldsutövaren frivillig. Det kräver egen motivation, säger Anna Tsekas.

Uppsökande arbete

För att hitta dem som behöver hjälp ska det 15 personer starka Relationsvåldscentrumet intensifiera det uppsökande arbetet. Personalen ska gå ut och berätta om sitt arbete, i exempelvis föreningar och i landstinget. Man ska också informera andra enheter i stadsdelsförvaltningarna, så att personalen där vet vad de ska göra när de möter människor som utsatts för våld.

– Syftet är att fler ska våga söka hjälp, och att våldet ska upphöra, säger Anna Tsekas.

Fakta

Nu finns fyra Relationsvåldscentrum

Relationsvåldscentrum Sydväst invigs på Bredholmsgatan 5 i Skärholmen centrum den 31 augusti. Det vänder sig till invånare i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen.

Tidigare har tre andra centrum öppnat:

Relationsvåldscentrum Västerort  öppnade nyligen (för Spånga-Tensta, Bromma, Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby).

Relationsvåldscentrum Innerstan öppnade i somras (för Södermalm, Östermaln, Kungsholmen och Norrmalm)

Relationsvåldscentrum Sydost är öppet sedan tidigare (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck).

 

 

Källa: stockholm.se
Visa merVisa mindre

Fakta

Den här hjälper erbjuder Relationsvåldscentrumen

*Krissamtal under pågående polisutredning

*Motiverande och stödjande samtal i samband med polisanmälan eller förhör.

*Rådgivning via telefon.

*Praktisk hjälp och information om juridiska och mänskliga rättigheter.

*Medföljning till exempelvis tingsrätten och/eller socialtjänsten.

*Information om rättsprocessen.

*Stöd inför, under och efter eventuell rättegång.

*Ge ökad förståelse för våldet och dess konsekvenser.

*Möjlighet att efter avslutad rättsprocess hänvisa vidare för fortsatt stöd.

Källa: stockholm.se
Visa merVisa mindre