KOMPLEMENT. Nu ska en parkeringsautomat sättas upp vid Sundby gård som alternativ till telefonparkering. Arkivbild. Foto: Stefan Källstigen

Här införs biljettautomat och p-skiva

Nu ska det sättas upp p-automater vid Sundby gård, Källbrinks IP och Visättra IP. Och p-skiva kommer att gälla vid en del platser vid skolorna. Det här efter synpunkter på de nya parkeringsreglerna.

  • Publicerad 16:45, 17 maj 2021

Hösten och vintern 2019 blev 4 000 parkeringsplatser vid förskolor, skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och övriga lokaler avgiftsbelagda i Huddinge. De första tre timmarna är fortfarande gratis, men p-skivan skrotades och i stället behöver man registrera parkeringen med mobiltelefon på de flesta av de här parkeringarna.

Syftet var att frigöra parkeringsplatser för kommunens anställda inom olika verksamheter. Nu har de nya reglerna utvärderats.

– Utifrån synpunkter har vi hittat en del saker som behöver utvecklas. En del platser behöver kompletteras med p-automater med kort, säger Henrik Örneblad, vd för Huddinge samhällsfastigheter, HUSF.

Under 2021 kommer parkeringsautomater ställas upp vid Sundby Gård, Källbrinks IP och Visättra IP. Det är de platser som har flest besökare.

Efter samtal med pensionärsföreningar har möjligheten att parkera med p-skiva återinförts vid Huddinge bibliotek och Nytorps café.

Hårda bedömningar från parkeringsbolag

Det har också kommit in klagomål på hur parkeringsbolaget hanterat ärenden.

– Vi har upptäckt att våra leverantörer kanske är lite hårda i några bedömningar och svarar inte alltid med rätt attityd gentemot dem som kanske skrivit fel. Syftet med det här är inte att tjäna pengar på felparkeringar, säger Henrik Örneblad.

Enligt en undersökning som gjordes våren 2020 har tillgången på p-platser ökat.

Men kan inte det lika gärna bero på pandemin som på de nya reglerna?

– Det vet vi inte. Vi får följa det här framöver och se hur användningen ser ut i olika områden. Men just nu har vi fått den signalen.