Jensen Södra i Gamla stan – här skiljer sig betygen mest från nationella proven. Foto: Pekka Pääkkö

Fakta

Sista chansen att söka gymnasium

Gymnasieval: 16  januari – 18 februari

Preliminär antagning: klar 11 april

Omval: 17 april – 15 maj

Slutlig antagning: klar 1 juli

Reservantagning 1: 29 juli – 31 juli

Reservantagning 2: 7 augusti – 9 augusti

Skolorna tar själva över reservantagningen: Tidigast 13 augusti och senast vid skolterminsstart

Visa merVisa mindre

Här höjdes betygen mest på Söders gymnasier

Flera av Södermalms gymnasieskolor har stora skillnader mellan elevernas resultat på nationella prov och slutbetyg, visar Mitt i:s granskning. Ett tecken på att betygsättningen inte fungerar, enligt Skolverket. Här är hela listan på Söder och i resten av innerstan.

  • Publicerad 05:21, 17 apr 2019

Mitt i har granskat skillnaden mellan vad elever fått för betyg på det nationella provet och slutbetyget i ämnena matematik och engelska för avgångsklasserna på gymnasiet.

Resultatet: Det finns stora skillnader mellan hur skolorna förhåller sig till de nationella proven.

I Södermalms stadsdelsområde fick till exempel 82 procent av eleverna på Jensen Södra ett högre ämnesbetyg än vad de fick i resultat på det nationella provet i matematik. På Södra Latin är siffran 7 procent.

Kan vara ojämlik betygssättning

Att det skiljer sig så mycket mellan skolorna kan vara ett tecken på ojämlik betygsättning, enligt Christina Sandström som är enhetschef på enheten för gymnasie- och vuxenutbildnignsstatistik på Skolverket.

– Vi ser vissa tecken på att betygssättningen inte fungerar som den ska på alla skolor, ett av de tecknen är skillnader mellan betyg och resultat på nationella proven, säger hon.

En varningssignal för att det kan förekomma glädjebetyg på vissa friskolor

Christina Sandström, Skolverket

Enligt Christina Sandström har Skolverket tidigare inte sett några tecken på att friskolor skulle ha större skillnader mellan provresultat och betyg än kommunala skolor. Men i februari 2018 kom en rapport som visade att friskoleelever hade högre gymnasiebetyg, men presterade sämre på högskolan.

– Då märkte vi att det var många elever som inte hade täckning för sina höga betyg och bland de eleverna var det just elever från friskolor som var överepresenterade. Det är en varningssignal för att det kan förekomma glädjebetyg på vissa friskolor.

Men på Jensen Södra, som ligger i Gamla stan, har betygssättningen gått rätt till enligt rektor Jonatan Laurent.

Hur ser du på att det är en sådan skillnad mellan betygen och resultatet på nationella provet i matematik?

–  Jag som rektor ser att vi arbetar efter Skolverkets riktlinjer, och det visade även Skolinspektionens tillsyn i början av hösten 2018. Inspektionen hade inga anmärkningar på skolan som helhet och inte på specifikt betyg och bedömning, de granskade särskilt nationella provbetyg och differens i satta betyg, skriver han i ett mejl till Mitt i.

Inte bara är proven som ska vara det enda underlaget vid betygssättningen

Jonatan Laurent, rektor på Jensen Södra

Han pekar på att de nationella proven enligt Skolverket ska vara ett stöd för läraren, men att det inte är helt avgörande för en elevs betyg. Och i de fall då det avviker är det sällan mer än ett betygssteg.

Skolverket är tydliga med att det är inte bara är proven som ska vara det enda underlaget vid betygssättningen av kursen. Undervisande lärare ska beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper i relation till kunskapskraven. 

Fakta

Här är hela listan över gymnasieskolorna i innerstan

Andel elever i avgångsklasser på gymnasieskolor som fick ett högre ämnesbetyg än resultatet på det nationella provet vårterminen 2018. Listan bygger på de resultat som SCB hämtat in från Skolverket. Vi har i urvalet enbart tagit med de skolor som hade minst 30 elever med ett inrapporterat resultat.

Södermalm

Jensen Gymnasium Södra

Matematik: 82 procent

Engelska: 30 procent

Fryshusets Gymnasium

Matematik: 68 procent

Engelska: 31 procent

Globala gymnasiet

Matematik: 52 procent

Engelska: 24 procent

Kulturama gymnasium

Matematik: 25 procent

Engelska: 19 procent

Sjölins gymnasium Södermalm

Matematik: 46 procent

Engelska: 20 procent

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Matematik: 42 procent

Engelska: 22 procent

Thorén Business School Stockholm

Matematik: 40 procent

Engelska: 21 procent

Bernadottegymnasiet

Matematik: 38 procent

Engelska: 23 procent

Klara Södra Gymnasium

Matematik: 36 procent

Engelska: 24 procent

Kulturama Gymnasium

Matematik: 51 procent

Engelska: 19 procent

Södra Latins gymnasium

Matematik: 7 procent

Engelska: 13 procent

Kungsholmen

Klara Norra Gymnasium

Engelska: 65 procent.

Matte: 33 procent.

Internationella Hotell och Restaurangskolan

Engelska: 56 procent.

Matte: 42 procent.

Design och Construction collage Stockholm

Engelska: 50 procent.

Matte: 43 procent.

Thorhildsplans Gymnasium

Engelska: 33 procent.

Matte: 47 procent.

Mikael Elias Gymnasium

Engelska: 32 procent.

Matte: 30 procent.

Kungsholmens Västra Gymnasium

Engelska: 28 procent.

Matte: 66 procent.

Plusgymnasiet Stockholm

Engelska: 24 procent.

Matte: 34 procent.

Atletica Gymnasiet Stockholm

Engelska: 24 procent.

Matte: 88 procent.

S:t Eriks Gymnasium

Engelska: 24 procent.

Matte: 47 procent.

Kungsholmens gy/ Sthlms muskgy

Engelska: 21 procent.

Matte: 22 procent.

Vasastan

JENSEN Gymnasium Norra

Engelska: 53 procent.

Matte: 53 procent.

Cybergymnasiet Stockholm

Engelska: 43 procent.

Matte: 54 procent.

International IT Collage of Sweden

Engelska: 21 procent.

Matte: 72 procent.

NTI Handelsgymnasiet

Engelska: 20 procent.

Matte: 41 procent.

Enskilda gymnasiet

Engelska: 15 procent.

Matte: 28 procent.

Påhlmans gymnasium

Engelska: 14 procent.

Matte: 46 procent.

Norra Real

Engelska: 12 procent.

Matte: 13 procent.

Kungstensgymnsiet

Engelska: 12 procent.

Matte: 51 procent.

Franska skolan

Engelska: 12 procent.

Matte: 8 procent.

Viktor Rydbergs gymnasium

Engelska: 9 procent.

Matte: 17 procent.

Östermalm

Stockholms Idrottsgymnasium

Engelska: –

Matte: 75 procent

Hermods gymnasium 

Engelska: 46 procent

Matte: 48 procent (84)

Thoren Innovation School

Engelska: 24 procent

Matte: –

Victor Rydberg gymnasium Jarlaplan

Engelska: 16 procent

Matte: 21 procent

Östra Reals gymnasium

Engelska: 13 procent

Matte:  11 procent

Campus Manilla 

Engelska: 5 procent

Matte: 40 procent

Länet

Matematik: 37 procent

Engelska 21 procent

Friskolor:

Matematik: 42 procent

Engelska: 25 procent

Kommunala skolor:

Matematik: 33 procent

Engelska: 18 procent

Källa: Svenskt Näringsliv/SCB/Skolverket
Visa merVisa mindre