Här hittar du P-rutan när Mörby byggs om

Det kan inte ha undgått någon att det byggs på varje sida runt Mörby centrum – något som förändrat parkeringssituationen. Här reder vi ut parkeringssituationen både nu men också för framtiden.

  • Publicerad 16:12, 25 aug 2016

Foto: ROLF ANDERSSON

Guide. Här är alla parkeringsalternativ som finns vid Mörby centrum. ”Just nu så är det inte färre parkeringsplatser än när vi började bygga – förutom att det är några färre på den södra ­sidan med tanke på byggnationen där. Nu har man dessutom satt upp stora skyltar på olika platser i centrumet så jag tror man har vant sig”, säger Richard Nilsson, projektledare på Danderyds kommun.

Foto: ROLF ANDERSSON

Provisorisk infart till parkeringshuset

”Ett nytt parkeringshus med cirka 550 parkeringsplatser kommer att ­byggas på den plats där in- och utfart till Mörby centrums parkeringshus tidigare varit. När parkeringshuset är färdigbyggt så kommer en ny infart att ske vid rondellen som tidigare”, Håkan Nilsson, centrumchef.

P-däcket vid busstorget.

”De här parkeringsplatserna kommer att rivas under 2018 för att ge plats åt en ny park och fler bostäder”, Håkan Larsson, centrumchef.

Foto: ROLF ANDERSSON

Södra parkeringen.

”Här har halva parkeringen tagits i anspråk på grund av att Skandia håller på att bygga. När det är klart kommer parkeringen bli lite mindre än tidigare men större än vad den är idag”, Richard Nilsson, projekt­ledare Danderyds kommun.

Foto: ROLF ANDERSSON

Tillfällig parkering.

”Här har vi ansökt om bygglov på fem år. Det är cirka 15-16 platser och byggdes dels för att vi tog bort 28 platser på Mörbyplan och dels för att kunna utnyttja en del som etableringsyta för de entreprenörer som bygger i närheten”, Richard Nilsson, projekt­ledare Danderyds kommun.

”Den här parkeringen har funnits med i detaljplanen länge för en kommande ombyggnation av Mörby centrum och är också tänkt att ersätta platserna vid Mörbyplan. Det är cirka 18 platser, det skulle ha blivit 20 men vi behövde stryka två på grund av det lilla berget som står det”, Richard Nilsson projektledare Danderyds kommun. Foto: Rolf Andersson

Nya p-platser vid Svärdvägen.

”Den här parkeringen har funnits med i detaljplanen länge för en kommande ombyggnation av Mörby centrum och är också tänkt att ersätta platserna vid Mörbyplan. Det är cirka 18 platser, det skulle ha blivit 20 men vi behövde stryka två på grund av det lilla berget som står det”, Richard Nilsson projektledare Danderyds kommun.

Foto: ROLF ANDERSSON

Norra parkeringen

"Den stora tillbyggnaden av Mörby centrum kommer att ske här där OK/Q8 huserade tidigare. Parkeringen kommer att grävas ned och i markplan blir det plats för en stor livsmedelsbutik, därutöver ett nytt kontorshus och detaljhandelsytor som ska knytas ihop med nuvarande centrumbyggnad", Håkan Larsson, centrumchef.