Ingrid Ekenman Weck, Mona Krahner och Kristina Höckerdal på mottagningen. Foto: Kristian Lönner

Här har Kungsholmsbor fått vård i 125 år

I slutet av 1800-talet bildades sjukvårdsföreningar runt om i Stockholm för att ge fattiga medborgare vård. Den på Kungsholmen har levt vidare och firar nu 125 år. – Vi gör egentligen samma sak idag som vi har gjort under alla år, säger Ingrid Ekenman Weck,

  • Publicerad 07:20, 17 maj 2018

17 maj 1893 bildades Föreningen för sjukvård hos fattiga inom Kungsholmens församling. Kungsholmen kallades Svältholmen och sjukhusen i staden kunde bara ta emot de allra sjukaste.

– Folk kunde bo tio personer i ett rum och kök så personalen gjorde hembesök för att berätta om det viktiga med att vädra samt dela ut såpa och badbiljetter till badhusen, berättar Ingrid Ekenman Weck, tidigare distriktssköterska och idag styrelseledamot i föreningen.

Foto: Kristian Lönner

Föreningen lever vidare

De allra flesta föreningarna har idag lagt ned men den på Kungsholmen lever vidare även om namnet ändrats till Kungsholmens sjukvårdsförening.

– Egentligen gör vi samma sak som vi har gjort i 125 år. Det kostar 200 kronor per år att vara medlem och sedan betalar man inget mer. Vi har två distriktssköterskor anställda och 400 – 500 medlemmar, säger Ingrid Ekenman Weck.

Förutom medlemsavgiften kommer inkomsterna från gåvor och fonder samt eget kapital. Vården bedrivs både på den lilla mottagningen på John Ericssonsgatan och via hembesök.

– Hos oss får patienterna lite mer tid. Om någon får blodtrycksbehandling kan våra sköterskor boka in lite mer tid för att komma underfund med orsaken bakom.

Firande väntar med medlemmarna

Föreningen har överlevt stora samhällsförändringar och Ingrid Ekenman Weck ser positivt på framtiden.

– Vi för statistik över allt vi gör som vi sedan kan visa våra bidragsgivare och så länge vi gör det och har patienter så ser jag en ljus framtid.

Själva jubileet kommer under torsdagen att firas tillsammans med medlemmarna och specialinbjudna gäster i kyrkans församlingslokal på Parmmätargatan.