Omställning. Fryshusets skolor i Husby har tagit emot runt 200 elever efter att Jacobiskolan stängdes. Foto: Stefan Källstigen

Här har 200 av Jacobiskolans elever börjat

I mars kom beskedet att Skolinspektionen beslutat att stänga Jacobiskolan i Vällingby. Något som innebar att flera hundra elever skulle behöva byta skola efter sommaren. Nu har 200 av dem börjat på Fryshuset i Husby.

  • Publicerad 15:06, 9 sep 2022

I samband med beskedet om stängningen av Jacobiskolan meddelade Stockholms stad att alla elever som var folkbokförda i staden skulle erbjudas en kommunal skolplats.

Skolinspektionen stänger omstridd Vällingby-skola

Nu är terminen i gång och i Järva, där cirka 400 av Jacobis elever var skrivna, har ungefär hälften av platserna som erbjöds i kommunala skolor fyllts.

– De som sökt sig till oss har fått plats. Varje skola i Järvaområdet har kanske tagit emot 10–20 elever. Nu pågår ett omfattande arbete för att se till att alla, även de som inte börjat hos oss, faktiskt går till skolan. Vi är skolpliktsbevakande, säger Happy Hilmarsdottir, grundskolechef i Järva.

Ovisst var alla Jacobiskolans elever börjar i höst

Fryshuset dubblat elevantal

På Fryshusets skola i Husby, en friskola med F-9-verksamhet, har trycket varit stort.

– Vi har tagit emot drygt 200 elever från Jacobiskolan. Det var inget vi egentligen ville, vi jobbar snarare med en successiv elevrekrytering som ska ske rätt långsamt, säger Yazmine Nour Josander, skolchef på Fryshuset.

Upprört bland föräldrar efter beslutet om Jacobiskolan

Efter att Jacobiskolan stängdes valde de dock att tänka om. Många vårdnadshavare har hört av sig efter att deras barn exempelvis blivit placerade långt hemifrån eller på andra skolor än sina vänner.

– Vi kände att vi behövde göra allt vi kunde för att ta in så många som möjligt, även om det inte gynnar oss.

400 av Jacobiskolans elever bor i Järva

Skolan har nu gått från ett elevantal på ungefär 160 till 370. Under sommaren har personalen säkerställt att lokalerna rymmer alla.

– Sedan har vi fått anställa mycket ny personal. Vi valde att rekrytera en hel del från gamla Jacobiskolan, dels för att det är duktiga och kompetenta lärare, men också för att eleverna ska känna sig trygga.

Nu är det fullt på skolan, och köerna är långa.

– Det är fortfarande många vårdnadshavare som kommer hit varje dag och frågar om en plats till sitt barn, men vi måste tyvärr säga nej. Vi kan inte ta emot fler, säger Yazmine Nour Josander.

Trots den stora omställningen har allt gått smidigt till, tycker hon.

– Vi har behövt strukturera upp saker in i minsta detalj, men det har gått väldigt bra. Personalen som arbetade här innan har varit med på tåget, alla var rörande överens om att vi behövde göra det här för eleverna, vi har fantastisk personal. Vi får plats i lokalerna och eleverna verkar nöjda.

Det här har hänt

I mars tidigare i år meddelade Skolinspektionen att Stiftelsen för Bildning i Sverige, tidigare Al-Azharsiftelsen, som drev Jacobiskolan i Vällingby fått samtliga sina godkännanden återkallade.

Det innebar att Jacobiskolan, det nya namnet på Al-Azharskolan, var tvungen att stängas till sommaren.

Stängningen drabbade cirka 700 elever och ett hundratal anställda.

Visa merVisa mindre

Vad ska hända med lokalerna?

Tvisten om hyreskontraktet för Jacobiskolan, mellan ägarstiftelsen och stadens fastighetsbolag Sisab, fortsätter.

Detta stoppar Sisab från att ta in en ny hyresgäst i skollokalerna. Även rättsprocessen, där ägarstiftelsen överklagat det indragna tillståndet till förvaltningsrätten, pågår.

En ny hyresgäst i de närmare 10 000 kvadratmeter stora lokalerna i centrala Vällingby kan inte tas in förrän tvisten mellan Sisab och ägarstiftelsen är över, enligt Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på Sisab.

Sisab har bevakning och regelbunden tillsyn för att motveka skadegörelse och skador.

Visa merVisa mindre